Zalengebruik

Gentse verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de infrastructuur van het Vredeshuis om er te vergaderen en evenementen te organiseren.

Inhoudstafel

Beschrijving

Het Vredeshuis is vandaag de plek waar Noord-Zuidverenigingen thuis zijn en is uitgegroeid tot een echte hub van internationale solidariteit in Gent. Uiteraard blijven ook verenigingen die rond andere sociale en ecologische thema's werken heel erg welkom.

Voorwaarden

Wie kan een aanvraag indienen:

  • Natuurlijke personen, als particulier of namens een feitelijke vereniging, en organisaties met rechtspersoonlijkheid,
  • De organisaties en diensten van Groep Gent.

Alle voorwaarden m.b.t. het gebruik van de zalen in het Vredeshuis vind je terug in de afsprakennota.

Uitzonderingen

Uitgesloten activiteiten:

  • Activiteiten die strijdig zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden;
  • Activiteiten die in het algemeen of in een bepaalde zaal een groot risico op schade of overlast inhouden;
  • Politieke activiteiten van partijen en/of kandidaten tijdens de sperperiode, met uitzondering van geregelde en telkens weerkerende politieke activiteiten die steeds op dezelfde wijze en niet uitsluitend voor verkiezingsdoeleinden worden georganiseerd;
  • Erediensten;
  • Activiteiten waarvoor inkomgelden worden gevraagd of waarbij andere winstgevende activiteiten worden ontwikkeld.

Procedure

Zalen worden aangevraagd via het daartoe voorziene aanvraagformulier.

Aanvragen voor zalen moeten:

  • ten minste 4 weken vóór de gewenste ingebruikname worden ingediend,
  • maximum zes kalendermaanden vóór de gewenste ingebruikname worden ingediend.

Herhaald gebruik (d.i. het gebruik voor minstens één keer per week) van een of meerdere zalen moet vóór het indienen van de aanvraag besproken worden met het Vredeshuis en kan slechts worden toegestaan voor een periode van maximum 6 maanden.

 

Vul het downloadbare formulier in

Maatregel naar aanleiding van het Corona-virus: Het Vredeshuis sluit even haar deuren. U kan pas vanaf 1 september opnieuw gebruik maken van de zalen in het Vredeshuis. Gelieve hier bij het indienen van uw aanvraag rekening mee te houden. Aanvragen voor een vroegere datum kunnen niet worden behandeld.

Aanvraagformulier zalen Vredeshuis DOCX (95.11 KB)