Erkenning Gentse noord-zuidvereniging

Reglement erkenning Gentse noord-zuidvereniging

Inhoud

Waar gaat het over?

Gentse verenigingen die ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, Noord-Zuidsamenwerking en/of duurzame ontwikkeling als hoofddoelstelling hebben, komen in aanmerking om erkend te worden als noord-zuidorganisatie door de Stad Gent.

Aanvragen tot erkenning als noord-zuidvereniging kunnen samen met een aanvraag werkingssubsidies gebeuren, maar dit is niet noodzakelijk. Aanvragen tot erkenning kunnen het hele jaar door gebeuren.

Verenigingen krijgen in Gent heel wat voordelen.

Wie kan een erkenning als Gentse noord-zuidvereniging aanvragen?

Gentse verenigingen met Noord-Zuidsamenwerking als hoofddoelstelling.

Welke stappen zijn er?

Het aanvraagformulier dient te worden ingevuld en bezorgd aan Dienst Internationale Relaties en Netwerken Stad Gent.

Regelgeving

Reglement voor de erkenning als Gents noord-zuidvereniging