Gents Overleg Noord-Zuidsamenwerking (GO NZ!)

Gents Overleg Noord-Zuid verenigt het merendeel van de verenigingen en initiatieven actief op het gebied van noord-zuidsamenwerking in Gent

GO NZ! is het Gents Overleg Noord-Zuid en verenigt het merendeel van de verenigingen en initiatieven actief op het gebied van noord-zuidsamenwerking in Gent. GO NZ! vormt een pluralistische en representatieve, maar informele koepel.

Het Gents Overleg Noord-Zuid stelt zich tot doel:

  • het Gentse beleid met betrekking tot noord-zuidsamenwerking op te volgen, te inspireren, te adviseren. Als denktank heeft GO NZ! een signaalfunctie naar het stedelijke noord-zuidbeleid
  • uitwisseling te organiseren tussen de Gentse noord-zuidorganisaties met het oog op inhoudelijke verrijking, samenwerking en meer slagkracht
  • een draagvlak te creëren voor internationale solidariteit bij de Gentenaars door middel van sensibiliserende activiteiten (b.v. debat) en communicatie (facebookpagina, nieuwsbrief…)

Lid worden

GO NZ! bestaat uit vertegenwoordigers van Gentse Noord-Zuidorganisaties met een aantoonbare lokale werking in Gent. Elke geïnteresseerde actor is welkom. Aansluiten kan op elk moment. Om te kunnen volgen en meepraten, is het wel aanwezen om regelmatig aanwezig te zijn. Momenteel telt GONZ zo’n 40 leden.

Meer weten

Via een Facebookpagina worden activiteiten van leden en vergaderdata gedeeld.

Meer info over de visie, samenstelling, toetreding en werking van GO NZ! vindt u bij documenten.