Inspraakorganen Noord-Zuid

Er bestaan twee inspraakorganen voor het Gentse Noord-Zuidmiddenveld: STANZ en GO NZ!

Het Gentse stadsbestuur vindt gestructureerd overleg met plaatselijke organisaties actief in noord-zuidsamenwerking zeer belangrijk. Dit overleg kan de kwaliteit van het lokaal mondiaal beleid verhogen. Deze actoren beschikken vaak over sterke expertise. Daarnaast zijn zij de spreekbuis van wat er onder de bevolking leeft. Ze streven gelijklopende doelstellingen na, waardoor ze door uitwisseling of samenwerking beter kunnen inzetten op het versterken van de internationale solidariteit in Gent.

Hieronder leest u meer over de inspraakorganen GO NZ! en STANZ.

GO NZ! is het overlegplatform van het Gentse noord-zuidmiddenveld en STANZ de officiële adviesraad waarmee Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent samenwerkt. Zij fungeren als gesprekspartner voor de Stad Gent inzake het lokale noord-zuidbeleid.