Overlegplatform AdMoSfeer

Het platform AdMoSfeer verenigt een groot deel van de verenigingen en initiatieven die actief zijn rond internationale solidariteit in Gent.

AdMoSfeer vorm een pluralistische maar informele koepel. Daarin verschilt het platform van de formele adviesraad, AdMoS.

AdMoSfeer heeft tot doel:

  • een netwerk op te zetten tussen Gentse actoren met het oog op inhoudelijke verrijking, samenwerking en meer slagkracht;
  • een draagvlak te creëren voor internationale solidariteit bij de Gentenaars door middel van sensibiliserende activiteiten en communicatie.

Wil je aansluiten? Stuur een mail naar admosfeer.gent@gmail.com.

Via de Facebookpagina worden activiteiten van leden en vergaderdata gedeeld.