Subsidies Gentse projecten rond internationale solidariteit

De Stad Gent voorziet in de ondersteuning van projecten rond internationale solidariteit via de toekenning van subsidies.

Oproep indienen subsidieaanvraag (uiterlijk 1 oktober 2019)

Internationale solidariteit leeft bij heel wat Gentenaars. Een groot aantal bewoners van Gent is actief betrokken bij verenigingen die de ongelijke wereldverhoudingen willen aanpakken. De Stad Gent voorziet daarom in de ondersteuning van projecten van Gentse verenigingen rond internationale solidariteit via de toekenning van subsidies.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 1 oktober 2019.

Er zijn twee subsidielijnen:

Gentenaars zonder Grenzen

  • Voor Gentse verenigingen die projecten op poten zetten in het Zuiden.
  • Deze subsidie kan aangevraagd worden door alle Gentse verenigingen zonder winstoogmerk, met uitzondering van erkende NGO’s en hun lokale afdelingen.
  • De vereniging voldoet aan alle bepalingen (vormelijk en inhoudelijk) omschreven in het reglement ‘Projectondersteuning Gentenaars zonder Grenzen’.
  • De subsidie bedraagt maximaal 4.000 euro en is beperkt tot 75% van de totale kost van het project.

Sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in Gent

  • Voor Gentse verenigingen die een bijzondere inspanning doen om het Gentse publiek te informeren en te sensibiliseren rond Noord-Zuidthema's en internationale solidariteit.
  • Deze subsidie kan aangevraagd worden door alle Gentse verenigingen.
  • De vereniging voldoet aan alle bepalingen (vormelijk en inhoudelijk) omschreven in het reglement ‘Projectsubsidies sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in Gent’.
  • De subsidie bedraagt maximaal 3.000 euro en is beperkt tot 75% van de totale kost van het project.

Voor bijkomende vragen kan je terecht bij de dienst Internationale Relaties en Netwerken (team Internationale Solidariteit) via noordzuidsubsidies@stad.gent of 09 323 55 05.