Oproep projectsubsidie ‘sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven’

indiendatum: 1 april 2019

Stad Gent ondersteunt verenigingen die een project opzetten dat Gentenaars informeert en sensibiliseert rond internationale solidariteit. Plannen jullie een project en wensen jullie financiële ondersteuning?

Hier lees je meer over de voorwaarden en vind je het aanvraagformulier. De uiterste indiendatum is 1 april 2019!

Voor bijkomende vragen kan je terecht bij de Dienst Internationale Relaties en Netwerken (Team internationale solidariteit) via noordzuidsubsidies@stad.gent of 09 223 29 53.