WK voetbal in Wintercircus

Aandacht voor mensenrechten tijdens uitzendingen WK

VRT schenkt ook aandacht aan mensenrechten tijdens het WK voetbal in Qatar. Dat is zo afgesproken met de Stad Gent.

Al bij de eerste besprekingen met de VRT heeft de stad Gent sterk aangedrongen op aandacht voor de mensenrechten in Qatar, bij het uitzenden van het WK voetbal vanuit het Wintercircus. Dat blijkt uit het antwoord van het college van burgemeester en schepenen op het advies van de Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit. In dat advies vraagt de adviesraad om een prominente plaats voor kritische stemmen over de mensenrechtensituatie in het gastland.

Er zijn hiertoe heel wat initiatieven op poten gezet, in samenspraak met het middenveld, met de VRT en met verschillende stadsdiensten, gecoördineerd door het team internationale solidariteit van de Stad Gent:

  • VRT besteedt online en on-air via verschillende kanalen aandacht aan de andere kant van Qatar en de kritische bedenkingen erbij.
  • Mensenrechten krijgen in het Wintercircus een plek via infopanelen & videoboodschap. De infopanelen en videoboodschap zijn zichtbaar in het Wintercircus tot 18 december 2022. Amnesty International geeft deze infopanelen en videoboodschap rond mensenrechten mee vorm.
  • Op 11 december vindt een themadag mensenrechten plaats in het Wintercircus. Amnesty International en Human Rights Watch nodigen je die dag uit voor een programma van debat en reflectie. Deelname is gratis.
  • De VRT heeft een Task Force Mensenrechten opgericht om de themadag van 11 dec ‘mensenrechten’ inhoudelijk in te vullen. Samen met Amnesty International en Amnesty Gent zal ook Stad Gent het programma, de sprekers, de gespreksmomenten, de workshops en infomarkt mee vormgeven.  Meer info vind je op https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2022/11/04/11-december-supporter-mee-mensenrechten/.
  • De Stad Gent organiseert workshops omstaandertraining voor Gentse jeugdvoetbalclubs in samenwerking met KAA Gent Foundation. Bedoeling is bij een breed publiek de vaardigheden te ontwikkelen om verdraagzaamheid en anti-racisme in de praktijk te brengen.
  • Stad Gent ondersteunt ook verder het middenveld dat aandacht schenkt aan de mensenrechten van arbeiders en inwoners van Qatar. Zo helpen we mee de campagne van Amnesty International #PayUpFIFA in het straatbeeld te verspreiden.