Financiële steun voor wereldburgers

Overzicht van subsidies voor noord-zuidprojecten en organisaties

In Gent zijn heel wat mensen internationaal solidair. Ze zijn actief in het Zuiden of nemen initiatieven in Gent die bijdragen tot internationale solidariteit. Hun lokaal engagement is een uiting van wereldburgerschap. Het Gentse stadsbestuur wil hen hierin actief ondersteunen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende noord-zuidsubsidies van de Stad Gent:

Meer info? Neem contact met ons op via noordzuidsubsidies@stad.gent of maak een afspraak in het Vredeshuis via 09 223 29 53.