Financiële steun voor wereldburgers

Overzicht van Gentse subsidies voor noord-zuidprojecten en organisaties die bijdragen tot internationale solidariteit.

In Gent zijn heel wat mensen internationaal solidair. Ze zijn actief in het Zuiden of nemen initiatieven in Gent die bijdragen tot internationale solidariteit. Hun lokaal engagement is een uiting van wereldburgerschap. Het Gentse stadsbestuur wil hen hierin actief ondersteunen.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende noord-zuidsubsidies van de Stad Gent:

Meer weten?

Mail naar noordzuidsubsidies@stad.gent of neem contact op met het team internationale solidariteit via 09 223 29 53.