75 jaar Verenigde Naties

De Verenigde Naties worden 75 jaar! Reden om te feesten of net niet? We grepen dit unieke momentum aan om samen te denken en herdenken!

Tijdens een publieksevent in de Gentse Sint-Baafsabdij op 20 september 2020 deelden verschillende sprekers hun ervaringen en visie omtrent de drie pijlers van de Verenigde Naties (VN): vrede & veiligheid, duurzaamheid en mensenrechten. Wat heeft de VN verwezenlijkt in die 75 jaar? En wat betekent dit voor Gent? Welke globale uitdagingen zou de VN moeten of kunnen aanpakken?

Dit waren de hoogtepunten:

Keynote-spreker Hans Kluge, regionaal directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sprak over het effect van een gezondheidscrisis op vrede & veiligheid, mensenrechten en duurzaamheid. U kan (na)genieten van de opname van dit gesprek.

Er volgden twee panels met Belgische en lokale experts die het globaal eens waren over het belang van de VN, de logistieke slagkracht van de organisatie en de waarden die ze nastreeft. Maar er werden ook verschillende uitdagingen benoemd, zoals geo-politieke spanningen, financiering en een gebrek aan participatie. We danken onze interessante sprekers Neri Sybesma-Knol (emeritus professor VUB), Bert Versmessen (VN directeur FOD Buitenlandse Zaken), Lina Achour (Vlaamse Jeugdraad), Henk Van Renterghem (UN-AIDS programma), Daan Schalck (CEO North Sea Port), Tine Heyse (Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid), Mieke Van Herreweghe (Vice-rector UGent), Chokri Ben Chikha (KASK, theatermaker, Action Zoo Humain), Nathalie Dullemont (stad Gent) en moderatoren Peter Wollaert (VVN) en John Vandaele (Buren van de Abdij en journalist MO Magazine).

Ook vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo sprak de deelnemers toe in een videoboodschap.

’s Avonds vulde Sara Salverius de abdijrefter met bijzonder melodieuze accordeonklanken. De volheid van haar instrument zorgde voor een pakkende afsluiter die tot in de tuinen doorklonk. Olie voor de ziel.  

Om 21u30 werden de slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki 75 jaar geleden herdacht aan de Rodetorenkaai van Portus Ganda.

Een grote dank aan alle organisatoren: Herberg Macharius, Buren van de Abdij, Vrede vzw, Vredesoverleg Gent, Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN) en Stad Gent.