UiTPAS: Privacy en voorwaarden

Lees hier alles over zowel algemene als specifieke en lokale voorwaarden die op het gebruik van UiTPAS van toepassing zijn.

Bedankt dat je gebruik maakt van UiTPAS Regio Gent.
Op het gebruik van je UiTPAS zijn zowel algemene als specifieke en lokale voorwaarden van toepassing.

De gebruiksvoorwaarden voor de UiTPAS zijn samengesteld uit:

Door het gebruik van je UiTPAS stem je in met het geheel van zowel de algemene als specifieke lokale gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van uw UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing.

Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden enerzijds en deze van specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden anderzijds, hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op zowel specifieke als lokale gebruiksvoorwaarden.

Voor alle vragen over privacy en UiTPAS kan je terecht op privacy@uitpas.be.