Tips tegen diefstal op kot

Maak van je kot geen doelwit voor dieven. Enkele tips tegen diefstal en inbraak. Better safe than sorry!

Studentenkoten zijn een makkelijk doelwit voor dieven, in een korte tijd kunnen ze veel kostbare zaken meenemen.

7 tips om inbraak te vermijden:

  1. Doe steeds je kot op slot, ook al ben je maar eventjes weg naar een andere kamer in het gebouw.
  2. Draai met je sleutel altijd de voordeur in het slot (dus niet gewoon de deur achter je toetrekken!)
  3. Sluit je ramen bij het verlaten van de kamer.
  4. Laat geen onbekenden binnen. Druk bijvoorbeeld niet te snel op de parlofoon om de deur te openen uit ‘luiheid’ om te kijken of horen wie het is.
  5. Bewaar je sleutels uiteraard niet onder de deurmat.
  6. Bewaar niet al je geld en waardevolle spullen samen.
  7. Personaliseer zoveel mogelijk je waardevolle spullen door deze te markeren met bv. je rijksregisternummer. Maak een lijstje met merk, type, productienummer en bijzondere kenmerken van al die toestellen.

Ben je toch slachtoffer?

  • Contacteer dan steeds en zo vlug mogelijk de politie!
  • Vergeet ook niet de kotbaas op de hoogte te brengen, ook al is er geen zichtbare schade door de inbraak. Misschien kan hij de veiligheid verhogen door wat aanpassingen uit te voeren.

Tip: Het Bureau Politionele Misdrijfpreventie van Politiezone Gent geeft je koteigenaar gratis advies om het kot beter te beveiligen.