Inspraak voor studenten

Wil jij je stem laten horen? Verschillende types overleg en raden zorgen ervoor dat dit mogelijk wordt.

Studentenoverleg

Sinds 2001 laten jullie je stem horen via het Studentenoverleg of StuGent. Vanuit StuGent worden talrijke initiatieven opgezet, worden studentgerelateerde campagnes en thema's besproken, vinden studentenvertegenwoordigers een klankbord voor hun verzuchtingen en gaan ze samen met de Stad Gent op zoek naar oplossingen. Het overleg vindt vijf keer per academiejaar plaats. De voorzitter is schepen Elke Decruynaere.

StuGent is het overlegorgaan tussen:

  • Het stadsbestuur
  • De studentenvertegenwoordigers
  • De studentenvoorzieningen van universiteit en hogescholen
  • Studentenkoepels.

Studentenambtenaar

De studentenambtenaar is Anneke Vanden Bulcke. Zij organiseert het studentenoverleg, doet de opvolging ervan en werkt nauw samen met studentenvertegenwoordigers, studentenvoorzieningen en verschillende stadsdiensten. Ze ondersteunt studentenverenigingen, bemiddelt bij problemen en gaat samen met hen op zoek naar oplossingen. Ze zorgt er ook voor dat jullie informatie op maat krijgen via deze website en facebook.

 

Studentenraden

Een studentenraad is verplicht in elke hogeschool of universiteit en is samengesteld uit studentenvertegenwoordigers die democratisch verkozen worden. Naast studentenparticipatie door inspraak via de studentenraden, kennen vele instellingen ook een traditie van medebestuur: studenten zetelen er in alle bestuurs- en adviesraden.

De studentenraad vergadert regelmatig met het beleid over alle aangelegenheden die de studenten aanbelangen. Algemeen kan je stellen dat de studentenraad de belangen van de studenten verdedigt, zowel intern als extern.

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de overkoepeling van de studentenraden in Vlaanderen. VVS plaatst het verdedigen van de studentenrechten in een breder kader van democratisering van het onderwijs.