Huisvuil op kot

Draag jouw steentje bij om Gent proper te houden!

Op de website van IVAGO vind je terug hoe en wanneer je je afval mag aanbieden. Deze informatie vind je ook op de ophaalkalender. Bekijk zeker ook de tips over hoe je het sorteren van afval samen met je kotgenoten, praktisch kan laten verlopen.

In bepaalde straten in de studentenbuurt maken we echter een uitzondering op het ophaaluur en halen we het huisvuil pas op vanaf 11 uur 's middags. De bewoners in deze straten worden hiervan op de hoogte gebracht en mogen pas vanaf 5u 's morgens hun huisvuil buitenplaatsen. Zo vermijden we vandalisme, opengeschopte huisvuilzakken en ongevallen.