Citadelpark: uw mening telt!

Stap voor stap waarderen we het Citadelpark op.

De Stad Gent wil van het grootste en meest gekende stadspark, hét park van de 21ste eeuw maken. Sinds maart 2010 werken we stap voor stap aan de opwaardering van het Citadelpark. Door geschiedenis en toekomst te verzoenen zal het Citadelpark niet alleen een park voor de stad zijn maar bovendien een echte tuin worden voor de buurt.

Ook uw mening is hierbij belangrijk voor ons!
Op diverse inspraakmomenten en op de klankbordgroep Citadelpark gaat de Stad het gesprek aan met haar inwoners.