Inspraak bij project Gent Sint-Pieters

Omwonenden en belanghebbenden geven hun mening en suggesties over het project Gent Sint-Pieters.

Klankbordgroep project Gent Sint-Pieters

Sinds 2006 komt de klankbordgroep project Gent Sint-Pieters samen om kennis uit te wisselen, standpunten te verduidelijken en voorstellen of suggesties te doen. De klankbordgroep is samengesteld uit bewoners en vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen uit de stationsbuurt én de projectpartners.

Andere vormen van inspraak en participatie

De klankbordgroep is het belangrijkste forum voor inspraak bij dit project. Naast de klankbordgroep organiseerden de projectpartners verschillende dialoogcafés, een workshop en digitale enquête over de inrichting van het openbaar domein, infomarkten ...