Vlaamse Sportfederatie

De Vlaamse Sportfederatie informeert en ondersteunt de aangesloten federaties in sporttakoverschrijdende zaken.

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen.

VSF overkoepelt:

  • 52 gesubsidieerde sportfederaties
  • 4 organisaties voor vrijetijdsbesteding
  • 9 louter erkende federaties 

Dit gaat over 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen, bij 18.500 sportclubs.

De dienstverlening van VSF is voornamelijk op de aangesloten sportfederaties en sportclubs gericht en zet zich in op een aantal strategische doeleinden.

Lees meer over het sportbeleidsplan van VSF