Sport Vlaanderen

Sportkampen en -klassen organiseren? Sportcentra ter beschikking stellen? Sportpromotie op Vlaams niveau? Sport Vlaanderen doet het!

Sport Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor het sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Sport Vlaanderen