Financiële ondersteuning voor sportclubs

Wil je subsidies aanvragen bij een sportfederatie, Vlaamse overheid of Stad Gent?

Subsidies

Sportfederaties

Bij sommige sportfederaties kan je extra subsidies bekomen als je inspanningen levert om een kwaliteitsvolle jeugdwerking uit te bouwen met aandacht voor het verhogen van de sportparticipatie van kinderen en jongeren.
Ga bij jouw sportfederatie na welke subsidies er mogelijk zijn en aan welke voorwaarden je dan moet voldoen.

Vlaamse overheid

Vlaanderen subsidieert de sport: structurele subsidies, projectsubsidies, subsidies voor sportevenementen en subsidies voor sportinfrastructuur.
Een overzicht van Vlaamse subsidies voor sportbeleid vindt u op de website van Sport Vlaanderen.

Sport Vlaanderen stimuleert ook sportclubs om een kwaliteitsvol en duurzaam G-sportaanbod in te richten. Meer informatie vind je via www.sport.vlaanderen/g-sport.

Stad Gent

De Stad Gent kent naast de sportsubsidies, ook subsidies toe uit het Stadsmarketingfonds aan organisatoren van evenementen en promotionele activiteiten met een nationale en/of internationale uitstraling.

Deze evenementen moeten tot doel hebben de naamsbekendheid en het imago van Gent in binnen- en buitenland op een duurzame manier te versterken bij bewoners, bedrijven en bezoekers.