Fiscaal attest sportkamp sportclub

Een deel van de kosten van het sportkamp recupereren? Vraag dan een fiscaal attest.

Organiseer je met je sportclub een sportkamp?
Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, bij de Sportdienst Gent een fiscaal attest opvragen.

Met dit fiscaal attest kunnen de ouders een deel van de kosten van het sportkamp recupereren.

Voorwaarde om als club in aanmerking te komen:

Als organisator van de opvang (sportkampen, sportstages, recreatieve en structurele sportbeoefening gedurende het sportjaar, enz.) ben je erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. gemeente of stad) of besturen van gemeenschappen of gewesten.

Voorwaarden om als deelnemer in aanmerking te komen:

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 18 jaar.
  Opgelet: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
 • De belastingsplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
 • Het kind in kwestie moet ten laste zijn van de belastingplichtige.
 • De echtheid en het bedrag van de uitgaven wordt gestaafd aan de hand van een bewijsstuk.

  Het fiscaal attest bestaat uit 2 delen:

  • Vak I: in te vullen door openbaar bestuur (voor Gentse sportclubs is dat de Sportdienst Gent).
  • Vak II: in te vullen door de organisator.