Erkenning als Gentse vereniging met een sportaanbod

Heb je geen erkenning als Gentse sportclub, maar heeft je vereniging wel een sportaanbod? Vraag je erkenning aan en geniet van de voordelen.

Hoe vraag je deze erkenning aan?

Zorg ervoor dat de ingevulde gegevens (ook van de infofiche) betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment van het indienen van de aanvraag.

Alle gevraagde documenten mail je naar sportdienst@stad.gent.
Je kan ze ook via de post opsturen naar Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Voordelen

Komt je vereniging niet in aanmerking voor een erkenning als Gentse sportvereniging en heb je toch een sportaanbod? Dan kan je vereniging een aanvraag doen om erkend te worden als vereniging met een sportaanbod.

Dit biedt je volgende voordelen:

 • Hogere prioriteit bij de jaartoewijzingen voor het gebruik van sportaccommodaties in beheer van de Sportdienst Gent, Farys of S&R t.o.v. niet-erkende (Gentse) verenigingen;

 • Je komt bij de Sportdienst in aanmerking voor logistieke en promotionele ondersteuning van bepaalde sportieve evenementen.
   

2 belangrijke voorwaarden

 • De werking van je vereniging vindt hoofdzakelijk in Gent plaats en meer dan 50% van de leden verblijft in Gent;

 • Je garandeert minstens 20 sportweken op jaar- of seizoensbasis.

  Hoe verloopt de erkenningsprocedure?

  Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de erkenning. 

  Je zal binnen de 60 kalenderdagen van de Sportdienst een e-mail of brief ontvangen met de beslissing van je aanvraag of met een stand van zaken.