Vorming voor clubbestuurders

De Vlaamse Sportfederatie organiseert managementbijscholingen voor clubbestuurders.

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) werkt aan een structurele ondersteuning voor sportclubs op bestuurlijk- en managementvlak. Ze doet dat onder meer door managementbijscholingen voor clubbestuurders te organiseren.

De onderwerpen zijn afgestemd op de noden van het sportveld. Voorbeelden van thema's:

  • Vzw- en vrijwilligerswetgeving
  • Wegwijs in btw en de sportclub
  • Websites bouwen met Drupal
  • Fondsenwerving en sponsoring
  • Vinden en rekruteren van vrijwilligers.

De opleidingen zijn interactief en praktijkgericht, waardoor ze een ideaal forum vormen om te netwerken met collega-sportclubbestuurders. Door de inzichten, tips, herkenbare voorbeelden of getuigenissen van de docent en van andere sportclubbestuurders kunnen de eigen bestuursproblemen in de sportclub sneller worden opgelost.

Voor sportclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie is de dienstverlening van het VSF erg voordelig.

Sportclubs die niet zijn aangesloten, kunnen ook gebruik maken van de dienstverlening van het VSF, maar voor hen zal er een grotere vergoeding aangerekend worden die de kost van de dienstverlening deels zal dekken.