Een opleiding, cursus of bijscholing bekend maken

Maak een opleiding bekend in de nieuwsbrief, de evenementenkalender of via flyers en affiches.

De Sportdienst verdeelt flyers of affiches.

Geef affiches of flyers van je opleiding of bijscholing af aan de Sportdienst. Wij verspreiden deze dan in de sportaccommodaties van de Stad Gent, Farys|TMVW en Lago Rozebroeken.

Vermeld je opleiding in onze nieuwsbrief

De Sportdienst stuurt maandelijks drie digitale nieuws­brieven. Kondig je opleiding of bijscholing aan in de Sportbriefing voor organisaties en in de Sportvreter voor lesgevers.

We ontvangen je informatie graag minstens 1,5 maand op voorhand.

Plaats een aankondiging in de evenementenkalender

Je kunt een sportevenement of sportactiviteit bekend maken in de evenementenkalender van de Stad Gent. Ga naar Uit in Gent en voeg je evenement toe.

Je event verschijnt enkele ogenblikken later in de lijst.