Andere financiële ondersteuning voor sportclubs

Je wil graag subsidies aanvragen? Of wil je tips & tricks voor het bijhouden van je boekhouding? Bekijk hier wie je daarbij kan helpen.

Dynamo Project: boekhouding

Het Dynamo Project heeft een boekhoudpakket ontwikkeld voor niet-btw-plichtige clubs:

  • Vereenvoudigde boekhouding voeren
  • Btw-administratie voeren
  • Vrijwilligersregister

Daarnaast geeft het Dynamo Project de nodige bijscholingen om bovenstaand boekhoudprogramma te leren kennen en te kunnen hanteren.
Je kan er ook de brochure 'Boekhouden op maat van je sportclub' opvragen of boekhoudadvies op maat van je club.

Btw-plichtige clubs kunnen tegen een voordeeltarief het WinIMSEuro-pakket aankopen met extra troeven zoals btw boekhouding, verzenden van facturen in pdf-formaat, beheer van klanten en leveranciers.

Subsidies

Sportfederaties

Bij sommige sportfederaties kan je extra subsidies bekomen als je inspanningen levert om een kwaliteitsvolle jeugdwerking uit te bouwen met aandacht voor het verhogen van de sportparticipatie van kinderen en jongeren.
Ga bij het secretariaat van jouw sportfederatie na welke subsidies er mogelijk zijn en aan welke voorwaarden je dan moet voldoen.

Vlaamse overheid

Vlaanderen subsidieert de sport: structurele subsidies, projectsubsidies, subsidies voor sportevenementen en subsidies voor sportinfrastructuur.
Een overzicht van Vlaamse subsidies voor sportbeleid vindt u op de website van Sport Vlaanderen.

Sport Vlaanderen stimuleert ook sportclubs om een kwaliteitsvol en duurzaam G-sportaanbod in te richten. Meer informatie vind je via www.sport.vlaanderen/g-sport.

Stad Gent

De Stad Gent kent subsidies toe uit het Stadsmarketingfonds aan organisatoren van evenementen en promotionele activiteiten met een nationale en/of internationale uitstraling.

Deze evenementen moeten tot doel hebben de naamsbekendheid en het imago van Gent in binnen- en buitenland op een duurzame manier te versterken bij bewoners, bedrijven en bezoekers.