Neptunus

Sportsite Neptunus

Werken aan sportsite Neptunus gaan van start.

Nieuw overdekt zwembad

Stad Gent zal deze legislatuur samen met Farys een nieuw overdekt zwembad bouwen in Wondelgem. Een ruimtelijk vooronderzoek om de beste locatie voor deze nieuwbouw op de sportsite Neptunus te bepalen, werd eind april afgerond. De nieuwbouw wordt opgetrokken op het noordelijke deel van de bestaande parking en zal naast een toegankelijk modern overdekt zwembad ook een jeugdhuis en ruime cafetaria bevatten. Het resterende deel van de parking wordt heringericht en het aantal parkeerplaatsen geoptimaliseerd zodat het aantal parkeerplaatsen maximaal behouden wordt. Bovendien komt er een ruime fietsenstalling van 85 plaatsen (voor diverse fietstypes).

Werkzaamheden

Het huidige openluchtzwembad voldoet helaas niet meer aan de VLAREM-regelgeving en kan daardoor niet meer geopend worden. Volgens de planning zal het zwembad vanaf maandag 28 september gesloopt worden. Die sloop zal enige hinder met zich meebrengen, zoals heen en weer rijden van vrachtwagens, een stuk van de rijweg die niet toegankelijk is, …  
De evolutie van de werken worden via deze weg geüpdatet. 

Wens je meer te weten over de stand van zaken van de werken neem contact op met de Sportdienst via mail of op het nummer 09 266 80 00.