sport

Corona sportfiche - update 30.07.2020

Maatregelen, richtlijnen en afspraken met betrekking tot Covid-19. Deze pagina krijgt regelmatig een update.

Algemene sportrichtlijnen

 • Er wordt opgeroepen om zoveel als mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren.
 • Alle sportactiviteiten mét of zonder contact, indoor of outdoor, competitie of training zijn toegelaten.
 • De specifiek uitgewerkte sportprotocollen en gedragscodes dienen steeds te worden nageleefd. (Sportkampen, infrastructuurbeheerders, sportevenementen en wedstrijden, vrijwilligers, sporters, ouders…).
  Meer info vind je hier.
 • Vanaf 12 jaar is iedereen verplicht om de neus en mond te bedekken in openbare gebouwen. Hieronder vallen ook de openbare delen van de sportaccommodaties zoals gangen , inkom, toiletten e.d.m. Sporten zelf kan zonder mondmasker.
 • -12 jarigen worden vrijgesteld van het dragen van mondmaskers en maken geen deel uit van een specifieke bubbel.
 • In kader van contactonderzoek moeten de persoonsgegevens gedurende 14 kalenderdagen bijgehouden worden van de deelnemers bij gemeenschappelijke sportlessen/trainingen en bij gebruik van het zwembad (daarna verplicht te vernietigen).
 • Cafetaria’s in sportaccommodaties vallen onder de specifieke bepalingen van de Horeca.
  Meer info vind je hier.
 • Stad Gent legt een algemene verplichting op voor het dragen van een mondmasker in sport- en recreatiedomein Blaarmeersen, met uitzondering voor sporters binnen een afgebakend sportterrein alsook voor mensen die zich richting wateroppervlak begeven om er gebruik van te maken binnen een straal van 100m. Lopers, fietsers, skaters, wandelaars, sporters op weg naar hun sportterrein e.d.m. moeten bijgevolg een mondmasker dragen. Wie neerzit is hiervoor vrijgesteld.
  Meer info vind je hier
 • Stad Gent legt een algemene verplichting op voor het dragen van een mondmasker in het volledige winkelwandelgebied, net als enkele drukkere straten erbuiten. De verplichting geldt voor iedereen vanaf 12 jaar oud die zich niet in een auto bevindt, zowel voor fietsers, wandelaars, joggers als mensen op een step.
  Meer info vind je hier.
 • Om de Gentse situatie op te volgen kan je steeds terecht op de site van de Stad Gent bij de veelgestelde vragen.
  Meer info vind je hier.

Richtlijnen die van toepassing zijn op:

Georganiseerde sport (sportclubs, scholen...)

 • Maximum 50 personen mogen deelnemen aan een training/les (verschillende sportbubbels mogen niet met elkaar in contact komen).
 • Aanwezigheid verplicht van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
 • De veiligheidsprotocollen moeten gevolgd worden.
  Meer info vind je hier.
 • Algemene hygiënemaatregelen zijn van toepassing (handen wassen en desinfecteren sportmateriaal).
 • In kader van contactonderzoek moeten de persoonsgegevens gedurende 14 kalenderdagen bijgehouden worden van de deelnemers bij gemeenschappelijke sportlessen/trainingen (daarna verplicht te vernietigen).
 • Zomerkampen  en -stages mogen doorgaan mits naleven van de geldende protocollen en voor een maximum van 50 personen inclusief begeleiders. Deze personen moeten steeds in dezelfde groep blijven. De begeleiders en deelnemers ouder dan 12 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke.

Niet- of anders georganiseerde sport 

 • Samenscholingen worden beperkt tot een maximum van 10 personen. Sporten in niet-georganiseerd verband mag alleen binnen je eigen sociale bubbel, dat wil zeggen met maximum 5 personen naast je gezin. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegeteld.
 • OF met max. 10 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënevoorschriften.

Sportevenementen

 • Een publiek van maximum 100 mensen (indoor) of 200 mensen (outdoor) mag evenementen en wedstrijden bijwonen  op voorwaarde van een gegarandeerde afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, het naleven van het toepasselijke protocol en onverminderd de eventuele voorwaarden voor de Horeca.
  Het dragen van een mondmasker is verplicht!
 • Voor een sportieve wedstrijd van meer dan 200 personen of die doorgaat op de openbare weg, is een voorafgaandelijke toelating steeds vereist van de Stad Gent
 • De Stad Gent gebruikt de matrix bedoeld door de Nationale Veiligheidsraad (24 juni 2020) wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot een evenement of een sportieve wedstrijd zoals hierboven gesteld. Deze mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

Professionele sportsector (fitnesscentra, sportclubs met professionele tewerkstelling, personal coaches, sportinfrastructuuruitbaters…)

 • Volgt de richtlijnen en protocollen van de hogere overheid alsook eventuele specifieke bijkomende maatregelen vanuit de lokale overheid.

Algemene regels die van altijd van toepassing blijven

 • Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden, behalve tijdens het sporten.
 • Desinfecteer regelmatig je handen.
 • Probeer je gezicht niet aan te raken.
 • Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
 • Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van de arts.
 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv 3 dagen koorts mag je nog 3 dagen niets sporten vanwege het risico op een hartontsteking.

Actuele info is ook te vinden op: