sport

Corona sportfiche - update 28 oktober 2020

Huidige maatregelen, richtlijnen en afspraken met betrekking tot Covid-19 in de sport. Deze worden logischerwijs steeds aangepast.

Voornaamste maatregelen vanaf donderdag 29.10.2020

De Vlaamse regering heeft, om het coronavirus tegen te gaan, beslist dat volgende maatregelen in de sport op donderdag 29 oktober van start gaan voor onbepaalde duur (voorlopig tot en met vrijdag 20 november):

Indoor/outdoor sporten

 • Zwembaden, sauna’s, fitnesscentra en bowlings moeten de deuren sluiten voor iedereen.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve voor 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of begeleider bij een G-sporter.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij LO-lessen.

Indoor sporten:

 • Tot 13 jaar (°2008 of later): verboden met uitzondering van kinderen die op sportkamp of -stage zijn door een lokaal bestuur georganiseerd of voor (buiten)schoolse activiteiten van het verplicht onderwijs
 • Vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger): georganiseerd sporten (in clubs, sportlessen, groepen) is verboden.

Outdoor sporten:

 • Tot 13 jaar  (°2008 of later): sporten toegelaten.
 • Vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger):
  • sporten toegelaten met max 4 personen en dat altijd met 1,5m afstand.
  • met het gezin, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  • georganiseerd sporten (in clubs, sportlessen, groepen) is verboden.

Registratie, wedstrijden en mondmaskers

 • Bij sportlessen geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres. Download een template van zo'n registratieformulier voor sportorganisatoren;
 • De Vlaamse sportsector adviseert om zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. Ook buiten moet je zoveel mogelijk voldoende afstand bewaren;
 • Toeschouwers zijn niet meer toegelaten op sportactiviteiten, niet op wedstrijden en niet op trainingen. Alleen bij amateurjongerenwedstrijden is één gezinslid per jongere (°2008 of later) toegelaten;
 • Op trainingen – indoor en outdoor – is alleen één medische begeleider toegelaten. Bij kleuters mag één begeleider bij de training aanwezig zijn;
 • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen: mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden: in een sporthal dus ook in de toegangshal, in de gangen, aan de toiletten,...

Sportkampen Sportdienst Gent

 • De meeste sportkampen voor kinderen tot 12 jaar kunnen doorgaan, behalve zwemkampen in zwembad Rooigem en ijsschaatsen in Kristallijn. Zwemmen wordt in Lago Rozebroeken vervangen door omnisport. Het sportkamp klimmen in Biover gaat niet door gezien dit 12+ is.
  Elk kamp zal coronaproof georganiseerd worden volgens de geldende sportprotocollen
  .

Sportcursussen jeugd en volwassenen

 • Alle cursussen zijn voorlopig opgeschort tot en met 20 november. Bij heropstart zal hierover gecommuniceerd worden met de deelnemers. De Sportdienst voorziet een terugbetaling à rato van het aantal gemiste lessen en zal jou hiervoor later persoonlijk contacteren bij meer duidelijkheid.   

Wat met abonnementen, 11-beurten of sportkaarten?

 • Zwemabonnementen, zwemcheques en 11-beurtenkaarten: zullen extra verlengd worden met minimaal de duur van de sluiting van de zwembaden.
 • Tennis- en squashabonnementen: Worden ‘on hold’ gezet waarbij later een financiële vergoeding zal zijn à rato van het gemiste aantal beurten.
 • Sportkaarten voor deelname aan de sportcursussen: zal eveneens extra verlengd worden.
 • Hierover zal later meer in detail worden gecommuniceerd.

Wie door deze maatregelen genoodzaakt is om annuleringen uit te voeren in één van de Gentse sportaccommodaties die via de Sportdienst ter beschikking gesteld wordt kan dit gratis via het web doorvoeren. We vragen met aandrang dat zoveel als mogelijk gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid! Voorlopig kan dit gratis tot en met 2 november (gaat ook over reserveringen in de verdere toekomst)!

Algemene coronamaatregelen

 • Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden, behalve tijdens het sporten.
 • Desinfecteer regelmatig je handen.
 • Probeer je gezicht niet aan te raken.
 • Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
 • Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van de arts.
 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv 3 dagen koorts mag je nog 3 dagen niets sporten vanwege het risico op een hartontsteking.

Meer duiding bij alarmfase 4

 • Er wordt nadrukkelijk gevraagd om:
  • Zich op weg naar een sportactiviteit niet in een auto of met het openbaar vervoer te verplaatsen in gezelschap van mensen buiten hun sociale bubbel, tenzij iedereen een mondmasker draagt en maximaal afstand houdt
  • Gedeeld sportmateriaal voor en na het sporten grondig schoon te maken
 • Cafetaria’s in sportaccommodaties zijn momenteel gesloten. Meer info vind je hier
 • Stad Gent legt een algemene verplichting op voor het dragen van een mondmasker in het volledige winkelwandelgebied, net als enkele drukkere straten erbuiten. Dit geldt ook voor wie in Blaarmeersen zit te kijken naar de gebruikers van het skatepark. De verplichting geldt voor iedereen vanaf 12 jaar oud die zich niet in een auto bevindt, zowel voor fietsers, wandelaars, joggers als mensen op een step. Meer info vind je hier
 • Om de Gentse situatie op te volgen kan je steeds terecht op de site van de Stad Gent bij de veelgestelde vragen.

Richtlijnen voor:

Sportevenementen

Sportevenementen mogen niet meer doorgaan.

Professionele sportsector (sportclubs met professionele tewerkstelling, personal coaches, sportinfrastructuuruitbaters…)

 • Volgt de richtlijnen en protocollen van de hogere overheid alsook eventuele specifieke bijkomende maatregelen vanuit de lokale overheid.
 • Voor professionele sportbeoefening/topsport kunnen mits expliciete toestemming door de overheid uitzonderingen worden toegestaan. 

Actuele info is ook te vinden op: