sport

Corona sportfiche - update 13 januari 2021

Huidige maatregelen, richtlijnen en afspraken over Covid-19 in de sport. Deze worden logischerwijs aangepast.


De Vlaamse regering heeft, om het coronavirus tegen te gaan, beslist dat volgende maatregelen in de sport, van kracht zijn voorlopig tot maandag 1 maart 2021: 
 

Voornaamste maatregelen
 

Outdoor sporten en zwemmen

 • tot en met 12 jaar (°2008 of later):
  • Sportactiviteiten, -stages en -kampen organiseren kan enkel door een club of vereniging, volgens volgende voorwaarden: 
   • met maximum 50 kinderen
   • altijd in aanwezigheid van een trainer, begeleider of meerderjarige toezichter
   • in aanwezigheid van maximum één lid van het huishouden per deelnemer of begeleider bij een G-sporter.
   • de organisator volgt nauwgezet alle aanbevelingen en afspraken op.
 • vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger):
  • Outdoor sportclubs en/of water- en zwemclubs (dus georganiseerde sport) kunnen trainingen geven aan hun leden mits volgende voorwaarden:
   • Maximum voor een groep van 4 personen, waarbij een meerderjarige trainer aanwezig is (en meegeteld wordt!)
   • Trainingen moeten contactloos zijn
   • Een afstand van minstens 1,5m moet steeds gegarandeerd zijn
   • Kleedkamers en douches zijn niet open, behalve bij de zwembaden
   • Registratie van aanwezigheden
  • Een grotere groep opdelen in groepjes van 4 kan enkel indien er per groepje een aparte trainer (bv. 1 privétrainer + 3 sporters) voorzien is en volledig autonoom functioneert!
  • Sporten met het gezin, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  • Overige georganiseerde sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet toegestaan behalve onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs.
  • Publiek is niet toegelaten.
 • Openingsuren skatepark Blaarmeersen
   

Indoor sporten: 

 • Bekijk welke Gentse zwembaden terug geopend zijn.  
 • Kleedkamers en douches van sporthallen blijven gesloten, behalve bij LO-lessen.
 • Cafetaria’s in sportaccommodaties zijn momenteel gesloten. Meer info 
 • Voor leerlingen van het verplicht onderwijs (lager en secundair, ...) met toegang tot kleedkamers, geen douches beschikbaar. 
 • Voor georganiseerde sport (clubs, sportdienst, verenigingen…) ENKEL voor kinderen t.e.m. 12 jaar (°2008 of later) volgens volgende voorwaarden: 
  • met maximum 50 kinderen
  • altijd in aanwezigheid van een trainer, begeleider of meerderjarige toezichter
  • in aanwezigheid van maximum één lid van het huishouden per deelnemer of begeleider bij een G-sporter.
  • De organisator volgt nauwgezet alle aanbevelingen en afspraken op waarbij de activiteiten maximaal outdoor plaatsvinden.
 • Niet mogelijk voor individuen of niet-georganiseerde sport.
 • Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten, maar deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek. De wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek.
 • Georganiseerd sporten vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger) in clubs, sportlessen, groepen is verboden.
 • Enkel de sportcursussen voor kinderen tot en met 12 jaar van de Gentse Sportdienst gaan door: Multi SkillZ kids academy, badminton, tennis en zwemmen. De Sportdienst voorziet een terugbetaling à rato van het aantal gemiste lessen en zal jou hiervoor later persoonlijk contacteren bij meer duidelijkheid. Deelnemen aan sportcursussen kan tijdelijk niet met de sportkaart. Die wordt extra verlengd, zolang je ze niet kan gebruiken door de corona-maatregelen.
 • Voor de tennis- en squashabonnees in de Blaarmeersen wordt het abonnement ‘on hold’ gezet op basis van de duur van de maatregelen waarbij later een financiële vergoeding zal zijn à rato van het gemiste aantal beurten.
   

Registratie, wedstrijden en mondmaskers

 • Bij sportlessen geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres. Download een template van zo'n registratieformulier voor sportorganisatoren;
 • De Vlaamse sportsector adviseert om zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. Ook buiten moet je zoveel mogelijk voldoende afstand bewaren;
 • Toeschouwers zijn niet meer toegelaten op sportactiviteiten, niet op wedstrijden en niet op trainingen. Alleen bij amateurjongerenwedstrijden is één gezinslid per jongere (°2008 of later) toegelaten;
 • Op trainingen – indoor en outdoor – is alleen één medische begeleider toegelaten. Bij kleuters mag één begeleider bij de training aanwezig zijn;
 • Er wordt nadrukkelijk gevraagd om:
  • Zich op weg naar een sportactiviteit niet in een auto of met het openbaar vervoer te verplaatsen in gezelschap van mensen buiten je sociale bubbel. Tenzij iedereen een mondmasker draagt en maximaal afstand houdt.
  • Gedeeld sportmateriaal voor en na het sporten grondig schoon te maken.
 • Stad Gent legt een algemene verplichting op voor het dragen van een mondmasker in het volledige winkelwandelgebied, net als enkele drukkere straten erbuiten. De verplichting geldt voor iedereen vanaf 12 jaar oud die zich niet in een auto bevindt, zowel voor fietsers, wandelaars, joggers als mensen op een step. Mondmaskerplicht geldt ook in de Blaarmeersen als je kijkt naar de gebruikers van het skatepark. Meer info
 • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden. Dus ook in de toegangshal, in de gangen, aan de toiletten,...van een sporthal.

Algemene coronamaatregelen

 • Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden, behalve tijdens het sporten.
 • Desinfecteer regelmatig je handen.
 • Probeer je gezicht niet aan te raken.
 • Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
 • Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van de arts.
 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv 3 dagen koorts mag je nog 3 dagen niets sporten vanwege het risico op een hartontsteking.

Richtlijnen voor:

Sportevenementen

Sportevenementen mogen niet meer doorgaan.

Professionele sportsector (sportclubs met professionele tewerkstelling, personal coaches, sportinfrastructuuruitbaters…)

 • Volgt de richtlijnen en protocollen van de hogere overheid alsook eventuele specifieke bijkomende maatregelen vanuit de lokale overheid.
 • Voor professionele sportbeoefening/topsport kunnen mits expliciete toestemming door de overheid uitzonderingen worden toegestaan. 

Actuele info is ook te vinden op: