sport

Corona sportfiche - update 12 november 2020

Huidige maatregelen, richtlijnen en afspraken met betrekking tot Covid-19 in de sport. Deze worden logischerwijs steeds aangepast.

Voornaamste maatregelen

De Vlaamse regering heeft, om het coronavirus tegen te gaan, beslist dat volgende maatregelen in de sport van kracht zijn voor onbepaalde duur (voorlopig tot en met zondag 13 december): 

Indoor/outdoor sporten - update

 • Zwembaden, sauna’s, fitnesscentra en bowlings moeten de deuren sluiten voor iedereen.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij LO-lessen.
 • Cafetaria’s in sportaccommodaties zijn momenteel gesloten. Meer info vind je hier.
   
 • Outdoor sporten toegelaten tot 13 jaar (°2008 of later):
  • sportactiviteiten, -stages en -kampen kunnen enkel voor kinderen tot en met 12 jaar georganiseerd worden door een club of vereniging volgens volgende voorwaarden: 
   • met maximum 50 kinderen
   • altijd in aanwezigheid van een trainer, begeleider of meerderjarige toezichter
   • in aanwezigheid van maximum één lid van het huishouden per deelnemer of begeleider bij een G-sporter.
   • De organisator volgt nauwgezet alle aanbevelingen en afspraken op. 
 • Outdoor sporten vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger):
  • Georganiseerd sporten (in clubs, sportlessen, groepen) is verboden.
  • Sporten toegelaten met max 4 personen (bv. 1 privétrainer + 3 sporters) en dat altijd met 1,5m afstand.
  • Sporten met het gezin, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  • Publiek is niet toegelaten.
 • Indoor sporten toegelaten: 
  • Vanaf maandag 16 november: Beschikbaar voor leerlingen van het verplicht onderwijs (lager en secundair, ...) met toegang tot kleedkamers, geen douches beschikbaar. 
  • Vanaf maandag 23 november: Beschikbaar voor georganiseerde sport (clubs, sportdienst, verenigingen…) ENKEL voor kinderen t.e.m. 12 jaar (°2008 of later) volgens volgende voorwaarden: 
   • met maximum 50 kinderen
   • altijd in aanwezigheid van een trainer, begeleider of meerderjarige toezichter
   • in aanwezigheid van maximum één lid van het huishouden per deelnemer of begeleider bij een G-sporter.
   • De organisator volgt nauwgezet alle aanbevelingen en afspraken op waarbij de activiteiten maximaal outdoor plaatsvinden.
  • Georganiseerd sporten vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger) in clubs, sportlessen, groepen is verboden.
  • Niet beschikbaar voor individuen of niet-georganiseerde sport
    
 • Op zaterdag 21 en zondag 22 november zijn alle accommodaties gesloten
   
 • Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten, maar deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek. De wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek.

Belangrijke richtlijnen

 • Er wordt nadrukkelijk gevraagd om:
  • Zich op weg naar een sportactiviteit niet in een auto of met het openbaar vervoer te verplaatsen in gezelschap van mensen buiten hun sociale bubbel, tenzij iedereen een mondmasker draagt en maximaal afstand houdt
  • Gedeeld sportmateriaal voor en na het sporten grondig schoon te maken.
 • Stad Gent legt een algemene verplichting op voor het dragen van een mondmasker in het volledige winkelwandelgebied, net als enkele drukkere straten erbuiten. Dit geldt ook voor wie in Blaarmeersen zit te kijken naar de gebruikers van het skatepark. De verplichting geldt voor iedereen vanaf 12 jaar oud die zich niet in een auto bevindt, zowel voor fietsers, wandelaars, joggers als mensen op een step. Meer info vind je hier.
 • Om de Gentse situatie op te volgen kan je steeds terecht op de site van de Stad Gent bij de veelgestelde vragen.

Skatepark

 • Het skatepark is omheind.
 • Het aantal sporters is beperkt tot 150 tegelijk.
 • Vaste tijdsblokken op woensdag, zaterdag en zondag:
  • 08u00 – 10u00
  • 10u30 – 12u30
  • 13u00 – 15u00
  • 15u30 – 17u30
  • 18u00 – 20u00
  • 20u30 – 22u00 (vanaf maandag 23 november)
 • Is het tijdsblok volzet, kom later terug, indien je toch wacht houd 1,5meter afstand bij het aanschuiven.
 • De andere dagen is het skatepark gewoon open van 8 tot 22 uur.
 • Reserveren hoeft niet, VOL is VOL.
 • Rangers zijn aanwezig als eerste aanspreekpunt. 

Registratie, wedstrijden en mondmaskers

 • Bij sportlessen geldt een registratiesysteem met naam en telefoonnummer of e-mailadres. Download een template van zo'n registratieformulier voor sportorganisatoren;
 • De Vlaamse sportsector adviseert om zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. Ook buiten moet je zoveel mogelijk voldoende afstand bewaren;
 • Toeschouwers zijn niet meer toegelaten op sportactiviteiten, niet op wedstrijden en niet op trainingen. Alleen bij amateurjongerenwedstrijden is één gezinslid per jongere (°2008 of later) toegelaten;
 • Op trainingen – indoor en outdoor – is alleen één medische begeleider toegelaten. Bij kleuters mag één begeleider bij de training aanwezig zijn;
 • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen: mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden: in een sporthal dus ook in de toegangshal, in de gangen, aan de toiletten,...

Sportcursussen jeugd en volwassenen

 • Alle cursussen zijn voorlopig opgeschort. Uitzondering: vanaf maandag 23 november kunnen de cursussen voor kinderen tot en met 12 jaar (°2008 en later) multimove, Multi SkillZ kids academy, badminton en tennis terug doorgaan. De desbetreffende deelnemers ontvangen hierover concrete info via mail.
 • De Sportdienst voorziet een terugbetaling à rato van het aantal gemiste lessen en zal jou hiervoor later persoonlijk contacteren bij meer duidelijkheid.   

Wat met abonnementen, 11-beurten of sportkaarten?

 • Zwemabonnementen, zwemcheques en 11-beurtenkaarten: zullen extra verlengd worden met minimaal de duur van de sluiting van de zwembaden.
 • Tennis- en squashabonnementen: Worden ‘on hold’ gezet waarbij later een financiële vergoeding zal zijn à rato van het gemiste aantal beurten.
 • Sportkaarten voor deelname aan de sportcursussen: zal eveneens extra verlengd worden.
 • Hierover zal later meer in detail worden gecommuniceerd.

Wie door deze maatregelen genoodzaakt is om annuleringen uit te voeren in één van de Gentse sportaccommodaties die via de Sportdienst ter beschikking gesteld wordt kan dit gratis via het web doorvoeren. We vragen met aandrang dat zoveel als mogelijk gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid! Voorlopig kan dit gratis tot en met 2 november (gaat ook over reserveringen in de verdere toekomst)!

Algemene coronamaatregelen

 • Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden, behalve tijdens het sporten.
 • Desinfecteer regelmatig je handen.
 • Probeer je gezicht niet aan te raken.
 • Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
 • Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van de arts.
 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv 3 dagen koorts mag je nog 3 dagen niets sporten vanwege het risico op een hartontsteking.

Richtlijnen voor:

Sportevenementen

Sportevenementen mogen niet meer doorgaan.

Professionele sportsector (sportclubs met professionele tewerkstelling, personal coaches, sportinfrastructuuruitbaters…)

 • Volgt de richtlijnen en protocollen van de hogere overheid alsook eventuele specifieke bijkomende maatregelen vanuit de lokale overheid.
 • Voor professionele sportbeoefening/topsport kunnen mits expliciete toestemming door de overheid uitzonderingen worden toegestaan. 

Actuele info is ook te vinden op: