Sportveld Nieuw Gent

Alle lichten op jou! We willen weten wat je denkt over 'ik wil sporten'.

De website van de Sportdienst is een belangrijk kanaal voor onze burgers die willen sporten. Hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren?

Deze life-eventscan is bedoeld om te onderzoeken hoe een burger onze dienstverlening(en) ervaart tijdens een bepaalde (levens)gebeurtenis. ‘Ik wil sporten’ zal focussen op burgers die willen sporten en daarbij gebruik maken van de Gentse infrastructuur of dienstverlening.

Tijdens het traject van deze life-eventscan zijn er tot en met 8 augustus, 3 korte online-bevragingen beschikbaar:

De informatie die in deze formulieren verzameld wordt is bedoeld om ons een beter beeld te geven over toekomstige opportuniteiten, drempels bij het aanbod, het proces naar de burger toe en hoe wij onze eigen werking beter kunnen opzetten.

Voor dit project nodigen wij je uit om de vragen in te vullen en je mening te delen. We waarderen jouw terugkoppeling en suggesties en gebruiken de verkregen informatie om waardevolle verbeteringen aan te brengen.

Alvast bedankt om mee te doen!