Vraag ernaar bij uw sportfederatie

Ook uw sportfederatie biedt naast logistieke steun ook financiële steun aan voor uw sportclub of -vereniging.

Kwaliteit van trainers en clubmedewerkers is een belangrijke pijler voor de federaties. Vandaar dat er verschillende mogelijkheden zijn om de kosten van het inschrijvingsgeld van een sportgerelanteerde opleiding of bijscholing te drukken.

Een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld is mogelijk via subsidies. Dit kan eveneens via een onrechtstreekse terugvordering door jeugdsportfondsen, kwaliteitslabels of werkingssubsidies.

Contacteer uw federatie om te horen welke mogelijkheden er zijn.