G-sport

Alles wat je moet weten als G-sport initiatiefnemer

Ben je op zoek naar bijscholing, financiële ondersteuning of praktisch advies? De Gentse Sportdienst ondersteunt je op allerlei manieren.

 

Vorming voor G-sport initiatiefnemers

Vind hier een gepaste vorming voor G-sport initiatiefnemers.

Omgaan met sporters met autisme? Tips rond coaching? Sportmedische vragen over specifieke handicaps? De Sportdienst organiseert G-sportvormingen voor clubs, lesgevers of begeleiders, al dan niet in samenwerking met gespecialiseerde partners, zodat je G-sporters optimaal kunt bijstaan.
 

Trefdag ontmoeting en bijscholing voor clubs van sporters met verstandelijke beperking - zaterdag 6 maart 2021 - digitaal

De Gentse Sportdienst organiseert samen met Parantee-Psylos een ontmoetings- en bijscholingsdag voor clubs van sporters met een verstandelijke beperking. Op de trefdag krijg je een mix van interactie tussen deelnemers onderling en informatie of ervaringen door experts. De trefdag vindt digitaal plaats op zaterdag 6 maart 2021.

Programma:

 • 9.30-10.00 uur: Inleiding en verhaal van een VE-club tijdens de coronacrisis
 • 10.05-10.45 uur: Interactieve sessies (keuze)
  • Voor clubmedewerkers: Werken aan je clubpromotie in coronatijd (Hoe zorg je dat je online zichtbaar bent? Hoe kunnen leden en niet-leden jou vinden? Wat kan je nu al doen om je club online op punt te zetten? Hoe houd je contact met je sporters?)
  • Voor trainers of begeleiders: Hoe laat je sporters online bewegen in lockdown (Welke kanalen zijn er? Hoe spreek je best af? Waarop dien je te letten tijdens online lessen?) met G-karate Vlaanderen
 • 10.45-11.00 uur: Pauze
 • 11.00-12.15 uur: Hoe kan je sporters met een verstandelijke beperking en/of autisme coachen, motiveren en hun prestatie optimaliseren op een wetenschappelijk onderbouwde manier? (Debbie Van Biesen en Janne Kerremans - Ideal Project, KUL)
 • 12.30 uur: Einde

Deelname kost 7 euro voor erkende Gentse sportclubs of clubs aangesloten bij Parantee-Psylos of een reguliere partnerfederatie. Andere organisaties of clubs betalen 10 euro.

Online cursus 'Omgaan met opvallend gedrag'

Hoe kun je ADHD, ASS en gedrags- of emotionele stoornissen herkennen? En hoe ga je er het best mee om? Om lesgevers en sportclubs te ondersteunen bij deze thema's ontwikkelde het ISB een online introductiecursus. De cursus bestaat uit 20 korte video-presentaties en is bovendien gratis.

 

G-sport organiseren in je buurt

Heb je een idee om G-sporters te laten bewegen in je buurt? Het kan!

Niet alleen clubs en professionals kunnen initiatieven voor G-Sporters op touw zetten. Ook jij kan dat als gewone burger, in je eigen buurt!

Met het project ‘Buurt Beweegt Gezond’ wil de Stad Gent en Sport Vlaanderen buurtbewoners aanzetten om op eigen initiatief samen te bewegen. Samen gaan joggen, een yoga-les, een partijtje volleybal, … Heb je een idee om G-sporters te laten bewegen?

Dan krijg je via Buurt Beweegt Gezond een gekwalificeerde lesgever en verzekering (beide gratis) toegewezen, krijg je advies over een gezonde levensstijl, tips en hulp bij het ontlenen van sportmateriaal en hulp bij het vinden van een geschikte locatie.

Financiële ondersteuning voor G-sportclubs

Denk je eraan om een tornooi voor G-sporters of een vorming voor je trainers te organiseren? Kom meer te weten over subsidies.

De werkingssubsidie

Denk je eraan om een G-sportclub te starten of om je bestaande G-sportclub kwalitatief uit te bouwen? Vraag de bijkomende erkenning voor G-sportwerking aan met de bijhorende werkingssubsidie
 

De evenementsubsidie

Een (internationaal) tornooi, een initiatiedag of een loopwedstrijd voor G-sporters organiseren? Doe dan een beroep op de evenementsubsidie.
Op die manier kun je de kwaliteit van je event verhogen, met extra aandacht voor bijvoorbeeld duurzaamheids- en gezondheidsaspecten.

De opleidingssubsidie

Volgen je trainers een vorming of wil je als club graag zelf een vorming organiseren?
Check dan zeker of je in aanmerking komt voor de opleidingssubsidies. De Stad Gent betaalt tot 50 % (of maximum 150 euro) terug van de opleidingskosten.

Sport Vlaanderen

Bij Sport Vlaanderen kan je subsidies aanvragen voor:

 • G-sportwerking binnen een sportclub;
 • internationale en laagdrempelige G-sportevenementen.

Wil je specifiek G-sportmateriaal kopen? Bekijk het project 'Supporters voor G-sport'.

 

Advies G-sport

De Sportdienst geeft je graag advies in verband met uw G-sportwerking.

Weet je niet hoe je begint aan de opstart van een G-sportclub of G-werking?
De Sportdienst staat je met raad en daad bij.

Zo krijg je hulp bij je zoektocht naar accommodatie en lesgevers, begeleiden we je bij het indienen van je subsidiedossier of assisteren we je bij het maken van promotie.

We bekijken ook samen welke ondersteuning andere G-sportpartners kunnen bieden.

Voor elk wat wils. Zeer goede opvolging G-sportgebonden items, dynamisch beleid en goede en originele aanpak G-sportacties.

G-sportpartner

Onderteken het charter Onbeperkt Sporten

Laat zien dat jouw sportclub ook een warme club is voor personen met een beperking.

Reguliere sportclub

Steeds meer reguliere sportclubs heten G-sporters welkom om inclusief mee te sporten.

Samen met Geestig Gezond Sporten, een initiatief dat sporters met een psychische kwetsbaarheid onder de aandacht brengt, roept de Stad alle Gentse sportclubs op om G-sporters zoveel mogelijk te helpen in hun zoektocht naar een geschikte sportclub.

Ben je bestuurder van een sportclub in Gent en staan je deuren open voor G-sporters?
Teken het charter 'Onbeperkt Sporten' van de Sportdienst en laat zien dat je club ook een warme club is voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Bij het ondertekenen van het charter krijg je ondersteuning van de Sportdienst op allerlei vlakken, zoals organisatorisch, pedagogisch en promotioneel.

G-sportclub

Ook G-sportclubs vragen we dit charter te ondertekenen!

Ben je bestuurder of trainer van een G-sportclub en benieuwd naar wat het charter Onbeperkt Sporten inhoudt? Wil je graag weten hoe de Sportdienst de clubs die intekenen, ondersteunt en beloont?

Contacteer dan de Sportdienst.