Vismijn

In de volledig gerenoveerde Vismijn vindt u onder andere het infokantoor van Toerisme.

Gewaagde architectuur

De monumentale toegangspoort van de Vismijn dateert van 1689-1690 en mag terecht een waagstuk worden genoemd voor die tijd. Het barokke pronkstuk, naar een ontwerp van Adriaan Van der Linden, domineert het Sint-Veerleplein.

De ingangspartij bestaat uit een centrale rondboogpoort begrensd door Ionische zuilen in bossage, met een waaiervormig bovenlicht. Het middenrisaliet is hoger opgetrokken en wordt bekroond door Neptunus op een schelp, getrokken door twee gevleugelde paarden die de zee symboliseren.

De Leie en de Schelde

Boven de zij-ingangen worden de Leie (vrouw) en de Schelde (man) op allegorische wijze voorgesteld. Zij vervangen twee identieke stenen meermannen die door een hevige brand in 1872 verwoest werden. Bij dit bouwwerk ligt het accent op de sculpturale versiering die aan verschillende beeldhouwers wordt toegeschreven.

Na de brand werd het gebouw hersteld en vergroot met twee gevels en kwam er een bijkomende nieuwe toegang in de Rekelingestraat.

Hierlangs kon de overdekte vis- en vleesmarkt worden bereikt. Deze gevels zijn reconstructies van gotische en traditionele bak- en zandsteenarchitectuur ter vervanging van de bepleisterde 19de-eeuwse gevels.

In de Vismijn is nu het infokantoor van de Dienst Toerisme gehuisvest.

Adres: Sint-Veerleplein 5 - 9000 Gent

Functie: infokantoor van de Dienst Toerisme