Toreken

Waar eerst de huidenvetters huisden, vindt u nu prachtige poëzie.

Gildehuis van de huidenvetters

Het Toreken, eertijds het gildehuis van de huidenvetters, werd tussen 1450 en 1483 opgetrokken in gotische stijl met een trapgevel in de Kammerstraat en een traptorentje als merkwaardig herkenningspunt.

Het gelijkvloerse gedeelte dat dienst deed als stapel-, werk- en winkelruimte is eerder sober opgevat. Heel merkwaardig is de zoldering van de gildezaal op de eerste verdieping, met moerbalken die op gebeeldhouwde kraagstenen rusten. Ook de tweede verdieping en de zolderverdieping zijn indrukwekkend.

In particulier bezit

In 1540 maakte keizer Karel een einde aan de macht van de gilden. Het Toreken werd eigendom van particulieren die het regelmatig opnieuw indeelden en verbouwden.

Stad Gent

In 1883 kwam het in handen van de stad Gent die het verhuurde. Vanaf WO II stond het gebouw leeg.

Na een grondig vooronderzoek werd het Toreken tussen 1978 en 1983 gerestaureerd. De restauratie, waarbij een aantal nieuwe technieken werden toegepast, gold als voorbeeld voor vele latere restauraties in de stad.

Adres: Vrijdagmarkt 33 - 9000 Gent
Functie: Poëziecentrum

http://www.poeziecentrum.be

De benedenverdieping van het gebouw is toegankelijk voor het publiek