Kinderen Alijnshospitaal

Ooit een oord voor arme en oude lieden, nu het levendige Huis van Alijn.

Moord en genade

Het ontstaan van het Kinderen Alijnsgodshuis is het gevolg van een vete tussen de patriciërsfamilies Rijm en Alijn. Na de laffe moord op Hendrik en Zeger Alijn kreeg de familie Rijm genade op voorwaarde dat ze een godshuis en een kapel zou stichten op grond geschonken door de Alijns.

Onderdak voor arme en bejaarde personen

De stichtingsakte (1363) bepaalde dat dit hospitaal arme lieden een onderkomen moest verschaffen en alle werken van christelijke barmhartigheid beoefenen. In kleine huisjes omheen een centrale binnenkoer vonden arme en bejaarde personen onderdak. In het begin van de 16de eeuw liet de bestuurder van het godshuis de woningen op eigen kosten herstellen en werden er nog acht nieuwe huisjes bijgebouwd. In 1534 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe kapel in laatgotische stijl. De zaal erboven is in renaissancestijl opgetrokken.

Museum voor Volkskunde

Tot het midden van de 18de eeuw diende het hospitaal tot woonplaats voor oude vrouwen. Nadien werden hier arbeidersgezinnen gehuisvest. In 1941 kwam het voormalige hospitaal in handen van de Stad Gent. Sinds 1962 was in de huisjes het Museum voor Volkskunde gevestigd, in het begin van deze eeuw omgevormd tot Huis van Alijn.

Adres: Kraanlei 65 - 9000 Gent
Functie: Huis Van Alijn

http://www.huisvanalijn.be