Geschiedenis van het stadhuis

Het Gentse stadhuis dateert uit het begin van de 14de eeuw.

Sinds 1301 was de Gentse magistraat samengesteld uit dertien schepenen van de Keure die belast waren met het effectieve bestuur van de stad en dertien schepenen van Gedele die zich bezighielden met erfenis- en voogdijkwesties. Kort daarop besliste het stadsbestuur drie panden langs de Hoogpoort aan te kopen; het begin van wat zou uitgroeien tot het huidig stadhuiscomplex.

Verschillende bouwfasen

De nog bestaande lokalen van het huis van de Keure kwamen in diverse bouwfasen tot stand. Van 1482 tot 1483 werd op het binnenerf, achter de in gebruik zijnde constructies, een nieuwbouw opgericht. Deze middenvleugel werd omstreeks 1500 met een tussenbouw uitgebreid.

Omstreeks 1516-1517 werden de eerste plannen getekend voor een nieuw schepenhuis naar het ontwerp van de Antwerpenaar Dominicus de Waghemakere en de Mechelaar Rombout Keldermans. Slechts een vierde van de oorspronkelijke groots opgezette plannen werd gerealiseerd. De bouwactiviteiten vielen stil na de Gentse opstand in 1540. In 1580-1582 werd het gebouw uitgebreid met een merkwaardige renaissancegevel.

Een volgende belangrijke fase viel tussen 1595 en 1618 toen een volledig nieuw schepenhuis van Gedele in renaissancestijl werd opgetrokken. Het gebouw is volledig geïnspireerd op het klassieke Italiaanse palazzo. De twee topgevels langs de zijde van de Poeljemarkt zijn duidelijk minder streng en voorzien van versieringsmotieven eigen aan onze inheemse renaissance.

Op de hoek van de Hoogpoort en de Stadhuissteeg werd in 1700-1701 de conciërgerie opgetrokken waarvan de stijl heel dicht aanleunt bij deze van de barokke Gentse woonhuizen.

In het midden van de 18de eeuw werd langs de Poeljemarkt de Armenkamer gebouwd. Door deze aanvulling kreeg het complex een rechthoekig grondplan. De lange gevel wordt bekroond door een driehoekig fronton met oculus, omgeven door decoratieve sculptuur.

In de 19de en 20ste eeuw volgden verbouwingen en restauratiecampagnes elkaar op.

Adres: Botermarkt 1 - 9000 Gent

Functie: stadhuis