Sint-Niklaaskerk

Deze in Doornikse blauwe steen opgetrokken kerk is een van de mooiste voorbeelden van de Scheldegotiek.

De kerk door de eeuwen heen

Al in de 11de of in het begin van de 12de eeuw werd op deze plaats een eerste romaanse kerk gebouwd. In het begin van de 13de eeuw werd ze vervangen door een nieuwe bidplaats, opgetrokken in Scheldegotiek.

Men startte met het bouwen van de eerste vier traveeën van het driebeukig schip. Enkele tientallen jaren later kwamen het volledige schip, het transept en de vieringtoren tot stand. In de 14de en 15de eeuw werden de bouwactiviteiten voortgezet en grepen de eerste verbouwingen plaats. Het koor werd verlengd met twee traveeën en uitgebreid met een kooromgang en straalkapellen. In de 16de eeuw had de kerk zwaar te lijden onder de beeldenstormers.

Stabiliteitsproblemen

Al van bij het begin kreeg de kerk te kampen met stabiliteitsproblemen als gevolg van onoordeelkundige ingrepen. In de 18de eeuw werden de scheuren en barsten onder een pleisterlaag verborgen, verschillende ramen werden gedicht en tegen de buitenmuren bouwde men huisjes en winkeltjes.

Restauraties

Aan het einde van de 19de eeuw was de toestand rampzalig en er volgden verschillende restauraties. De huisjes tegen de kerk werden merendeels gesloopt. In 1960 werd begonnen met de huidige restauratie. In 1992 konden het koor met de straalkapellen, het transept en de vieringtoren opnieuw worden opengesteld. Ook het schip is gerestaureerd.

Rijkdom aan kunstschatten

Van bij haar oprichting was de Sint-Niklaaskerk de kerk van de rijke kooplieden en van de gilden die aan de Korenmarkt en de haven aan Gras- en Korenlei hun activiteiten hadden. In de kerk hadden ze hun eigen kapel, vandaar de rijkdom aan kunstschatten.

De Sint-Niklaaskerk nu

In het koor van de kerk worden erediensten gehouden. Het schip doet dienst als polyvalente ruimte.

Adres: Cataloniëstraat
Functie: Kerk, polyvalente ruimte

Openingsuren: dinsdag t.e.m. zondag van 10.00 tot 17.00 uur, maandag van 14.00 tot 17.00 uur

www.mkgent.be