Sint-Michielskerk

De spits van de Sint-Michielskerk had hoog boven alle andere moeten uitsteken. Maar helaas, geen geld, geen toren.

De kerk door de eeuwen heen

In de 12de eeuw stond in het gebied Overleie een kapel gewijd aan de heilige Michaël. Dit bedehuis werd in de 13de eeuw tweemaal door brand verwoest en heropgebouwd. In het begin van de 15de eeuw was de kerk bouwvallig en te klein geworden. In 1440 startten de werken aan de nieuwe gotische kerk. Schip en transept waren in het begin van de 16de eeuw voltooid. Tijdens de godsdiensttwisten van de late 16de eeuw vielen de bouwwerken stil.

In 1623 werd opnieuw gestart met het bouwen van een nieuw koor met kooromgang en kranskapellen in laatgotische stijl.

Onafgewerkte toren

Door gebrek aan financiële middelen werd de westtoren maar gedeeltelijk uitgevoerd. Pas in 1828 kreeg de onafgewerkte toren definitief een plat dak. In het begin van de 20ste eeuw was het westportaal aan restauratie toe. De oude sacristie moest in 1908 plaats ruimen voor de Sint-Michielsbrug.

De sacristie werd vervangen door een nieuw gebouw in neobarokke stijl. Belangrijke restauratiewerken aan de kranskapellen werden uitgevoerd vanaf 1967.

Interieur

Opvallend in het interieur is het contrast tussen de rode baksteen, gebruikt voor de muur- en gewelfvlakken, en de kalkzandsteen die toegepast werd voor alle dragende en ondersteunende delen zoals zuilen, bogen en gewelfribben. De vorm van de net- en stergewelven is kenmerkend voor de late gotiek. In de kerk bevinden zich talrijke schilderijen en beelden van bekende meesters, onder meer Christus aan het kruis van Antoon Van Dyck in de noordelijke kruisbeuk.

Adres: Sint-Michielsplein

Functie: Kerk

https://mkgent.be/kerk/sint-michielskerk/