Sint-Jacobskerk

Ontdek deze eeuwenoude kerk bij Sint-Jacobs.

De stichting van een kerk in de Gentse waterwijk dateert van 1093. Waarschijnlijk ging het om een houten kapel, die in de 12de eeuw door een monumentaal stenen gebouw zou worden vervangen. De huidige driebeukige kerk onderging in de loop van de eeuwen diverse verbouwingen en uitbreidingen.
Uit de romaanse periode resten nog de pijlers van het transept en de twee westtorens die de toegang tot de kerk flankeren. Zij zijn overvloedig versierd met laatromaanse ornamenten: gekoppelde vensters met middenzuiltje en blindnissen. De achtkantige vieringtoren werd in de 13de eeuw verhoogd met twee bijkomende verdiepingen in de stijl van de Scheldegotiek. Reeds in de 13de eeuw bleken de zijbeuken, de koorruimte en de zijkapellen te klein. Het koor werd dieper uitgebouwd en de flankerende transeptkapellen werden vergroot. Ook werden de zijbeuken verbreed en verhoogd.
Het middenschip werd hoger opgetrokken en het geheel met stenen gewelven overkluisd. In de 14de eeuw ontdubbelde men de zijbeuken zodat intieme gebedsruimten voor de gilden ontstonden. Nog later werd het koor uitgebreid met zijbeuken, een omgang en kranskapellen.
Na de verwoestingen van de beeldenstorm herstelde men de kerk in barokstijl. Door gebrek aan onderhoud was ze rond het midden van de 19de eeuw dringend aan restauratie toe. Latere toevoegingen werden verwijderd en vervangen door neoromaanse en neogotische volumes. De parochiekerk oogt nu opnieuw middeleeuws maar archeologisch is deze restauratie niet verantwoord. Het interieur is rijk aan waardevolle schilderijen en kerkschatten.
Adres: Bij Sint-Jacobs
Functie: kerk