Drongenhofkapel

De Drongenhofkapel is een laatgotische kapel in het Drongenhof.

De kapel van het voormalig refugiehuis van de Norbertijnerabdij van Drongen is een éénbeukige kapel in laatgotische stijl. Bij de heropbouw van de abdij in Drongen (eind 17de eeuw) verloor ze alle belang. Enkel de kapel en een paar stallingen bleven bewaard.

In de spitsboogvensters van de zijgevels zijn nog veel restanten van de witstenen invulling te zien. In de voorgevel zitten boven de verbouwde toegang geglazuurde bakstenen die het jaartal 1607 aangeven. In de zijgevels zijn diverse metselaarstekens te zien. Archiefonderzoek wees uit dat de kopgevel oorspronkelijk een trapgevel was.

De kapel heeft een indrukwekkend houten spitstongewelf. De ribben rusten op kraagstenen met blazoenen. Een van de glasramen is van kunstenaar Wim Delvoye.

Adres: Drongenhof 15 - 9000 Gent
Functie: Wordt verhuurd voor tentoonstellingen

contact:
Cultuur Gent Zalen Veldstraat 82 A

telefoon 09 323 61 65
cultuur.zalen@stad.gent