Historische haven

De Korenlei en de Graslei, eeuwenlang de bakermat van de Gentse haven.