Subsidie voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse

Stad Gent voorziet een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse.

Inhoud

Waar gaat het over?

Patiënten die incontinent zijn of een stoma dragen en personen die nood hebben aan peritoneale dialyse  kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Opgelet: deze premie wordt stopgezet en zal vanaf 1 januari 2023 niet meer aangevraagd kunnen worden.

Wat zijn de voorwaarden?

Je bent sinds 1 januari ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingen- of wachtregister van de Stad Gent en vertoont  minstens één van de volgende medisch geattesteerde aandoeningen:

  • blijvend urineverlies (incontinentie)
  • gebruiker van een tijdelijke of definitieve stoma
  • nood aan peritoneale nierdialyse

Je kan de subsidie voor minstens 1 jaar en maximaal 5 jaar aanvragen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 45 euro per persoon per jaar.

Wat heb ik nodig?

Het aanvraagformulier moet ondertekend zijn door een arts.

Welke stappen zijn er?

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier:

  • persoonlijk  bij een GentinfoPunt of
  • per post  aan de Dienst Lokaal Sociaal Beleid, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Als het medisch attest voor meerdere jaren geldig is, moet je enkel een nieuwe aanvraag doen na verstrijken van de datum die vermeld staat op het attest. Je krijgt automatisch bericht van de dienst als je opnieuw een medisch attest moet indienen.

Zijn er uitzonderingen?

Als je verblijft in een residentiële voorziening zoals een rusthuis of woonzorgcentrum kom je niet in aanmerking voor de subsidie. Hetzelfde geldt voor personen die in gemeenschap wonen.

Regelgeving

Subsidiereglement voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse