Subsidie voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse

Stad Gent voorziet een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse.

Inhoudstafel

Beschrijving

Patiënten die incontinent zijn, een stoma dragen of die nood hebben aan peritoneale dialyse kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden

Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingen- of wachtregister van de Stad Gent en die minstens één van onderstaande medisch geattesteerde aandoeningen vertonen:

  • Personen met incontinentie
  • Personen met een stoma
  • Personen die nood hebben aan peritoneale nierdialyse

Personen die verblijven in een residentiële voorziening zoals een rusthuis of woonzorgcentrum komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Bedrag

De subsidie bedraagt € 45 per persoon per jaar.

Benodigdheden

Het aanvraagformulier:

  • Kan je onderaan deze pagina downloaden
  • Kan je persoonlijk afhalen bij een Gentinfopunt
  • Kan je telefonisch of per mail opvragen bij de dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Procedure

Bezorg ons het ingevulde formulier en het medisch attest:

  • Door ze persoonlijk af te geven aan een Gentinfopunt
  • Per mail: welzijnengelijkekansen@stad.gent
  • Per post: Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Botermarkt 1, 9000 Gent

Als het medisch attest voor meerdere jaren geldig is, moet je enkel een nieuwe aanvraag doen na verstrijken van de datum vermeld op het attest. Je krijgt automatisch bericht van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen als je opnieuw een medisch attest moet indienen.

Regelgeving

Klik hier om het reglement te downloaden.

Vul het downloadbare formulier in

Aanvraagformulier incontinentie - stomazorg - peritoneale dialyse DOCX (52.65 KB)