Subsidie voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse

Patiënten die incontinent zijn of een stoma dragen en personen die nood hebben aan peritoneale dialyse konden een tegemoetkoming aanvragen.

Opgelet: deze premie werd stopgezet en kan niet meer aangevraagd worden.