Sociaalpedagogische toelage

Toelage voor de thuisverzorging voor personen met een zware handicap.

Inhoudstafel

Beschrijving

Stad Gent geeft een toelage voor de thuisverzorging van personen met een zware handicap.

Wie komt in aanmerking?

 • Kinderen (van 0 tot 18 jaar)
 • Personen ouder dan 18 die in verlengde minderjarigheid geplaatst zijn
 • Personen ouder dan 18 die onder het beschermingsstatuut bewindvoering staan

De persoon moet sinds 1 januari van het jaar van de aanvraag in Gent wonen. Daarnaast moet een van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Minimaal 66% invaliditeit
 • Score van minimaal 4 punten behalen in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal
 • Gecombineerde score van minimaal 6 punten behalen in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal (geldt telkens op basis van het nieuwe stelsel van verhoogde kinderbijslag)

Bedrag

De uitbetaling van 100 euro per jaar gebeurt via een overschrijving.

Benodigdheden

Het aanvraagformulier:

 • Kan je onderaan deze pagina downloaden
 • Kan je telefonisch of per mail opvragen bij de dienst Welzijn en Gelijke Kansen:

Vul het aanvraagformulier in en voeg minstens één van volgende bijlagen toe:

 • Attest verhoogde kinderbijslag
 • Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • Bewijs van verlengde minderjarigheid
 • Vonnis van de vrederechter dat rechthebbende het beschermingsstatuut bewindvoering heeft (samen met attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of attest verhoogde kinderbijslag)

Procedure

Bezorg ons het ingevulde formulier en de nodige bijlagen:

 • Door ze persoonlijk af te geven aan een Gentinfopunt
 • Per mail: welzijnengelijkekansen@stad.gent
 • Per post: Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vul het downloadbare formulier in

Aanvragen sociaalpedagogische toelage DOCX (52.3 KB)