De Gentse aanpak

De aanpak van radicalisering vergt een gelijktijdige preventieve, curatieve en repressieve inzet.

De Stad Gent is van oordeel dat haar aanpak van radicalisering, polarisering en extremisme een gecoördineerd beleid vergt dat 3 sporen omvat: preventie, curatie, repressie. Voor preventie en curatie neemt de Stad Gent, in de hoedanigheid van het kernteam radicalisering, een regisseursrol op.

  • preventief: dit luik richt zich op het brede maatschappelijk veld en heeft betrekking op diverse sectoren;
  • curatief: het ondersteunen en begeleiden van individuen (en hun onmiddellijke leefomgeving) die vast zitten in een proces van radicalisering (polarisering of extremisme) of reeds verregaand geradicaliseerd zijn. Dit vereist maatwerk;
  • repressief: politie en justitie staan in voor opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbaar gedrag door radicalisering.


Het ondersteuningsaanbod ter preventie van radicalisering, polarisering en extremisme krijgt vorm door:
1. het aanbieden van diverse vormigen gebundeld in het vormingsaanbod.
2. Organisaties kunnen ook bij de stad terrecht voor meer specifieke ondersteuning op maat
3. Acties opzetten die inspelen in op signalen vanuit het veld aan de hand van pilootprojecten.
Momenteel lopen er een aantal pilootprojecten, verspreid over de stad. De pleinpatrons en het pleintjesvoetbal zijn hier voorbeelden van. 
 

De visie van de Stad Gent op radicalisering, polarisering en extremisme is terug te vinden in onderstaand document.