Op weg naar een toegankelijke stad

Gent werkt aan een toegankelijke stad waar iedereen toegang heeft tot gebouwen, publieke ruimte, communicatie en dienstverlening.

Toegankelijke gebouwen, publieke ruimte en dienstverlening

Werken aan een toegankelijke stad is in een historische stad als Gent met haar vele beschermde monumenten en smalle straten een werk van lange adem. Stad Gent streeft ernaar om gebouwen en publieke ruimte zo veel mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen. Maar het begrip 'toegankelijkheid' overstijgt ook het 'fysieke'. Ook in dienstverlening en communicatie werkt men continu naar een toegankelijker Gent.

Universal design, vrij vertaald als 'ontwerpen voor iedereen', fungeert daarbij als leidraad. Nieuwe gebouwen, straatmeubilair of producten ontwerp je best voor iedereen.
In plaats van aparte voorzieningen voor specifieke behoeften te ontwikkelen, moeten producten, gebouwen en publieke ruimte op zo’n manier ontworpen worden dat iedereen er gebruik van kan maken, ongeacht leeftijd, beperking of talenkennis. 

Toegankelijkheidsambtenaar als aanspreekpunt

Stad Gent, de Stedelijke Seniorenraad, de Adviesraad voor personen met een beperking en het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen ondertekenden op dinsdag 3 december het Charter Toegankelijkheid.

Met het charter engageert het stadsbestuur zich om de komende jaren te werken aan een toegankelijk Gent.

Sinds 2010 is er ook een Toegankelijkheidsambtenaar aan het werk bij Stad Gent. Deze ambtenaar is het aanspreekpunt voor zowel interne diensten als externen.

De Toegankelijkheidsambtenaar:

  • geeft samen met een extern bureau advies rond bouwvergunningen voor publiek toegankelijke gebouwen 
  • formuleert beleidsvoorstellen om de stedelijke dienstverlening toegankelijker te maken
  • is lid van verschillende overlegstructuren, bijvoorbeeld over ruimtelijke ordening, architectuur en monumentenzorg
  • werkt nauw samen met de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid  

Subsidie voor toegankelijkheidswerken

Wil je een subsidie voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden aanvragen?

Dan geeft de Toegankelijkheidsambtenaar advies. Op basis van een plaatsbezoek en/of de opgemaakte plannen kijkt hij hoe je je pand zo toegankelijk mogelijk kan maken. Voor rolstoelen, kinderwagens en bij uitbreiding iedereen.

Behalve de inkom kan je ook de binnenruimte en het toilet herinrichten. De enige voorwaarde: je moet vooraf een goedkeuring krijgen voor de ingrepen en wat overeengekomen werd, moet je ook uitvoeren.

Vergunning voor toegankelijkheidswerken

Werken uitvoeren, betekent meestal ook een vergunning aanvragen. Afhankelijk van de grootte van je handelspand en de aard van de werken geldt de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

Toegankelijke vakantieverblijven

Zoek je toegankelijk vakantieverblijven? De brochure Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel lijst ze allemaal op:

  • Hotels
  • Gastenkamers 
  • Vakantiewoningen
  • Kampeerverblijven
  • Vakantielogies