banner

Sociaal middenveld

Op deze pagina vind je allerlei nuttige informatie ter ondersteuning van het Gentse sociale middenveld.

Wat is het sociaal middenveld?

Onder 'sociaal middenveld' verstaan we alle organisaties en initiatieven (feitelijke verenigingen, burgerinitiatieven, e.d.) die het welzijn en de gelijke kansen van kwetsbare burgers in Gent mee trachten te bevorderen door ontmoeting te organiseren, basiswerk te verrichten, belangen te behartigen of emanciperend te werken, telkens voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 

Traject Sociaal Middenveld

Stad gent liet in 2020 een participatief universitair onderzoek uitvoeren over hoe de samenwerking tussen de lokale overheid en het sociaal middenveld en tussen de organisaties onderling beter georganiseerd kan worden.

Dit onderzoek resulteerde in een aantal aanbevelingen. Onder de noemer 'traject sociaal middenveld' gaat Stad Gent nu samen met de middenveldorganisaties aan de slag om die aanbevelingen verder uit te werken.

Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is het transparanter en toegankelijker maken van de eigen stadsorganisatie. Op deze pagina proberen we alvast een overzicht te bieden van alle mogelijke vormen van ondersteuning voor sociale initiatieven en organisaties. 

Wegwijs en steun

Het is voor middenveldorganisaties niet altijd eenvoudig om de weg te vinden binnen de stadsadministratie. Ook is er een hele waaier aan ondersteuningsmogelijkheden. Ook hier is het niet altijd makkelijk om door het bos de bomen te zien. Daarom hieronder alvast een klein overzicht om je op weg te helpen. 

Erkenning van doelgroepverenigingen

Stad Gent ondersteunt en versterkt heel wat verenigingen via erkennings- en subsidiereglementen. Aan de erkenning van je vereniging zijn ook heel wat voordelen verbonden.

Voor sommige sectoren zijn er ook sectorspecifieke voordelen:

Logistieke en materiële steun

Organiseer je zelf een evenement? Ontdek op deze pagina alles over vergunningen, subsidies, toegankelijkheid, materiaal lenen, een locatie vinden en meer.

En verder:

 • Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid hebben elk uitleendiensten waar je onder bepaalde voorwaarden materiaal kan uitlenen.
 • Gentse school of organisaties kunnen via digitale uitleendiensten gratis aan laptops, tablets, educatieve robots en randapparatuur geraken.
 • Via de zalenzoeker kan je als privé-persoon, vereniging, stadsdienst of onderneming een geschikte zaal vinden voor jouw activiteit. Als je nood meer structureel van aard is en/of je zoekt voor langere tijd een geschikte ruimte, dan biedt deze pagina je wegwijs.
 • Ben je op zoek naar een gratis werkplek voor je bewonersgroep of vereniging? Dan is het buurtsecretariaat misschien wel een optie.
 • Voor verenigingen biedt Ivago voordelen bij afvalverwerking.

 

Subsidies voor sociale initiatieven

 • Samen aan zet

  • subsidie voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen.
  • voor vzw's en verenigingen met een werking in Gent.
  • tot 5000 euro als je werkt voor en met kwetsbare groepen 
  Lees meer
 • Sociaal Innovatiefonds

  • Maatschappelijke problemen op een vernieuwende manier aanpakken
  • Voor vzw's en verenigingen
  • Een aanvraag indienen kan van 1 februari tot 15 juni 2022

   

  Lees meer
 • Tijdelijke invulling van publieke ruimte en leegstaande gebouwen

  • De aanvrager is een persoon, vereniging of onderneming.
  • Het initiatief draagt bij tot een verhoogde leefbaarheid van de (ruime) buurt, de wijk of de stad
  Lees meer