Sociaal Innovatiefonds 2022-2024: dien een projectvoorstel in

Organisaties die maatschappelijke knelpunten op een vernieuwende manier willen aanpakken, kunnen een aanvraag indienen voor deze subsidie.

Inhoud

Waar gaat het over?

Met het sociaal innovatiefonds voorziet Stad Gent 800.000 euro om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aan te pakken. Elke feitelijke vereniging, vzw en erkende coöperatieve vennootschap met een werking in Gent kan een projectvoorstel indienen.

Stad Gent moedigt organisaties via deze projectoproep aan om nieuwe methodieken uit te proberen en samenwerkingen aan te gaan met de bedrijfswereld, de academische sector en de overheid. Organisaties kunnen een beroep doen op een innovatiecoach die expertise aanbiedt voor het innovatieve luik. 

  Wat zijn de voorwaarden?

  1. Enkel vzw's, feitelijke verenigingen en erkende coöperatieve vennootschappen met een werking in Gent komen in aanmerking. 
  2. Elk projectvoorstel bevat een sociaal innovatieve invalshoek en heeft als doelgroep Gentenaars in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
  3. Sectoroverschrijdende knelpunten en signalen van Gentse praktijkwerkers zoals opgenomen in de signalenbundel 2021 vormen opnieuw het uitgangspunt voor deze projectoproep.
   Na evaluatie van de vorige projectoproep werd de oproep voor het sociaal innovatiefonds 2022-2024 scherper afgebakend tot drie thema's:
   1. De toegankelijkheid van communicatie en informatie verhogen.
    Het gaat om een vernieuwend project over de digitale kloof, hoogdrempelige of complexe digitale, fysieke en telefonische dienstverlening, heldere taal of versnipperde informatie over dienstverlening. Het kan interessant zijn om dit thema te koppelen aan andere signalen in de signalenbundel. Zo is er nood aan informatie over specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld het aanbod rond vrije tijd voor kinderen en gezinnen of initiatieven rond de betaalbaarheid van het secundair onderwijs.
   2. De toegankelijkheid van de huurmarkt verhogen.
    Stad Gent wil inzetten op vernieuwende vormen van samenwerking rond duurzame huisvesting, bijvoorbeeld met de immobiliën sector. De focus ligt daarbij op personen die instellingen verlaten zonder stabiele woonoplossing of die langer in de instelling verblijven wegens gebrek aan een stabiele woonoplossing. Onder 'instelling' verstaan we o.a. gevangenis, geestelijke gezondheidszorg, (psychiatrische) ziekenhuis, jongerenvoorziening en opvangstructuur Fedasil. Ook andere projecten die de toegankelijkheid van de huurmarkt op een innovatieve manier verhogen komen in aanmerking.
   3. De weerbaarheid van kinderen en jongeren en hun context versterken.
    Hierbij gaat het over vernieuwende projecten voor iedereen die rechtstreeks met kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie aan de slag gaat, zowel in de gezinscontext als daarbuiten (school, vrije tijd, …). De coronacrisis heeft dit signaal nog versterkt.
  4. Het subsidiebedrag mag aangewend worden voor zowel personeels- als werkingskosten binnen het project. Investeringskosten kunnen worden toegestaan voor maximaal 20% van het totaalbedrag van het project.
  5. Het project heeft een maximale looptijd van 2 jaar.

  Subsidiebedrag?

  Er is een totaalbudget van 800.000 euro. Voor een projectvoorstel wordt bij de aanvraag evenwel geen minimum of maximumbedrag vooropgesteld.

  Hoe dien je een aanvraag in?

  • Dien je de aanvraag online in, vul dan eerst dit inhoudelijk sjabloon in.
  • Je kan ook een papieren Word-versie onderaan op deze pagina downloaden, invullen en bezorgen aan de Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Botermarkt 1, 9000 Gent.

  Bij je aanvraag voeg je als bijlage je geplande uitgaven en inkomsten.
  Je kan de aanvraag indienen tot en met 15 juni 2022.

  Dringende vragen?
  Neem contact op via sociaal.innovatiefonds@stad.gent of met projectleider Kathleen van de Kerckhove op 0470 21 69 12.

  Uitzonderingen

  Geen.

  Regelgeving

  Reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024

  Veelgestelde vragen

  Inspiratie nodig?
  Bekijk op deze pagina projecten die bij de vorige projectoproep geselecteerd werden.

  Is begeleiding met innovatiecoach verplicht?
  Dit is niet verplicht bij het indienen van een project, maar wordt wel aanbevolen. Je krijgt tips mee om nieuwe wegen in te slaan en je kan kennis maken met partners om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

  Wat is de gevraagde startdatum van het project?
  Het is mogelijk dat een project reeds van start is gegaan vóór de officiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. De goedkeuring van de projecten gebeurt ten laatste op 10 november 2022. Maar het ingediende projectvoorstel moet betrekking hebben op de periode na die officiële goedkeuring. Met andere woorden: je kan geen ondersteuning vragen voor initiatieven die je al hebt uitgewerkt en die afgelopen zijn.

  Wat is het verschil met de projectoproep huisvesting kwetsbare doelgroepen van de Dienst Wonen?
  De subsidie bij 'huisvesting kwetsbare doelgroepen' komt enkel in aanmerking voor aankoop, bouw of renovatie van een woning. Bij deze  subsidie van de Dienst Wonen mogen geen personeels- of werkingskosten ingebracht worden.