Informatie, advies en dienstverlening

Informatie, advies en dienstverlening op vlak van ouder worden.

De lokale dienstencentra, die verspreid liggen over het gehele Gentse grondgebied, worden beheerd door OCMW Gent. Zo willen we ervoor zorgen dat u ons goed kunt bereiken en dat wij ook dicht in contact blijven met de verschillende Gentse wijken.

Voor informatie, advies en activiteiten bent u in principe in elk lokaal dienstencentrum welkom. Dienstverlening kan alleen in het dienstencentrum dat in uw regio of wijk ligt.

Zelfstandig thuis wonen

De lokale dienstencentra hebben als doel buurtbewoners te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te wonen. Hierbij hebben de centra extra aandacht voor de senioren en de meest kwetsbaren onder hen.

Het lokaal dienstencentrum vervult dit doel op verschillende manieren:

  • informatie en advies over ouder worden (ergotherapeutisch advies, informatie over opname in een woonzorgcentrum...);
  • ruime waaier aan ontspannings- en vormingsactiviteiten (uitstappen, taallessen, computerlessen...);
  • zorg op maat/dienstverlening (pedicure, manicure, samen shoppen, gelaatsverzorging...).