Subsidie voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse

Stad Gent voorziet een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Patiënten die incontinent zijn of een stoma dragen en personen die nood hebben aan peritoneale dialyse kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden

Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, vreemdelingen- of wachtregister van de Stad Gent en die minstens één van onderstaande medisch geattesteerde aandoeningen vertonen:

  • Personen met incontinentie

  • Personen met een stoma

  • Personen die nood hebben aan peritoneale nierdialyse

Personen die verblijven in een residentiële voorziening komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Bedrag

De subsidie bedraagt 45€ per persoon per jaar.

Benodigdheden

U kunt het formulier persoonlijk afhalen of telefonisch, per post, fax of e-mail aanvragen bij:

  • de Gentinfopunten;
  • hier op de site downloaden.

Het ingevulde formulier bezorgt u aan de bevoegde dienst(en). U kunt dit persoonlijk doen of de documenten via post, fax of e-mail bezorgen.

Procedure

Het ingevulde formulier en medisch attest bezorgt u

  • door het persoonlijk af te geven aan een Gentinfopunt
  • Per mail: welzijnengelijkekansen@stad.gent
  • Per post: Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Botermarkt 1, 9000 Gent

Indien het medisch attest voor meerdere jaren geldig is, dient slechts een nieuwe aanvraag te gebeuren na verstrijken van de datum vermeld op het attest. U krijgt automatisch bericht van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen indien u opnieuw een medisch attest moet indienen.

Regelgeving

Klik hier om het reglement te downloaden.

Vul het downloadbare formulier in

Aanvraagformulier incontinentie - stomazorg - peritoneale dialyse DOCX (66.34 KB)