Sociaalpedagogische toelage

Toelage voor de thuisverzorging voor personen met een zware handicap.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent geeft een toelage voor de thuisverzorging voor personen met een handicap.

Wie komt in aanmerking?

 • kinderen (van 0 tot 18 jaar);
 • personen ouder dan 18 en in verlengde minderjarigheid geplaatst;
 • personen ouder dan 18 die onder het beschermingsstatuut bewindvoering staan.

Voorwaarden

Voor kinderen met minimum 66% invaliditeit of:

 • een score van minimum 4 punten behalen in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal;
 • of een score van minimum 6 punten behalen in de drie pijlers samen van de medisch-sociale schaal (geldt telkens op basis van het nieuwe stelsel van verhoogde kinderbijslag, waardoor verhoogd kindergeld wordt genoten, tot de leeftijd van 18 jaar, tenzij verlengde minderjarigheid of onder het beschermingsstatuut bewindvoering).

Bedrag

De uitbetaling van 100 euro per jaar gebeurt via een overschrijving.

Benodigdheden

Het aanvraagformulier:

 • kunt u op deze pagina (rechts bovenaan) downloaden
 • kunt u telefonisch of per mail opvragen bij de dienst Welzijn en Gelijke Kansen:

U vult het aanvraagformulier in en voegt minstens één van volgende bijlagen toe:

 • een attest verhoogde kinderbijslag
 • of attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • of het bewijs van verlengde minderjarigheid
 • of het vonnis van de vrederechter dat rechthebbende het beschermingsstatuut bewindvoering heeft (samen met attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of attest verhoogde kinderbijslag)

Procedure

Het ingevulde formulier en de nodige bijlagen bezorgt u:

 • door het persoonlijk af te geven aan een Gentinfopunt
 • Per mail: welzijnengelijkekansen@stad.gent
 • Per post: Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vul het downloadbare formulier in

aanvraag met attest DOC (42 KB)